Bli medlem

Ved å bli medlem i vår organisasjon støtter du vårt målrettede og interessepolitiske arbeid for å styrke og bevare funksjonshemmede og syke barns rettigheter.

Bli medlem
Medlemskontigenten dekker blant utgifter styret har i forbindelse med reise til aktuelle møter og høringer, godtgjørelser for særlig krevende arbeid, drift av nettside og flere organisasjonsrelaterte utgifter.

Vi jobber for alle barn, uavhengig av diagnose eller mangel på diagnose, og uavhengig av grad av funksjonsnedsettelse og hjelpebehov. Alle er velkomne i vår organisasjon.

Du behøver heller ikke å ha et funksjonshemmet eller sykt barn for å bli medlem. Vi blir veldig glade for alle støttemedlemskap.

Enkeltmedlemskap
Koster 200 kr. i året, men om dere er flere i husstanden anbefaler vi å melde inn hele familien.

Familiemedlemskap
Koster 400 kr. i året og inkluderer medlemskap for alle som bor i husstanden.
Du kan enkelt betale med Vipps, kort eller faktura.

Som en frivillig organisasjon er vi helt avhengige av dere, våre flotte medlemmer og støttespillere. Uten dere hadde vårt arbeid aldri vært mulig, så tusen takk til hver og en av dere! 

Rull til toppen