Søk
Lukk denne søkeboksen.

Bli medlem

Ved å bli medlem i vår organisasjon støtter du vårt målrettede og interessepolitiske arbeid for å forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og hjelpebehov.

Bli medlem

Vi jobber for alle barn, uavhengig av diagnose (eller mangel på diagnose), og uavhengig av type sykdom og grad av hjelpebehov. Alle er velkomne i vår organisasjon!

Du behøver ikke å ha barn med sykdom eller hjelpebehov for å bli medlem. Vi blir veldig glade for alle støttemedlemskap, både øvrige pårørende i form av besteforeldre, onkler og tanter, men også dere som ønsker å støtte opp om vårt arbeid fordi budskapet og saken vår engasjerer dere. Velkommen skal dere være!

Ved både enkeltmedlemskap og hovedmedlemskap får dere:

  • tilgang til vårt lukkede intranett
  • medlemsappen vår «Gnist»
  • tilgang til våre lukkede Facebook-grupper kun for medlemmer
  • delta på digitale temakvelder og andre lukkede medlemsmøter
  • treffe andre i samme båt på foreldretreff og familiearrangementer
  • månedlig digitalt medlemsblad

Ved hovedmedlemskap får du i tillegg:

  • mulighet for bistand fra Løvemammaenes hjelpetjeneste
  • tilgang på kompetansen til dyktige fagfolk med egenerfaring i det å ha et annerledesbarn
  • oppfølging og støtte fra barnepalliasjonsprosjektet vårt Bære Sammen

Medlemskontingenten brukes blant annet til å dekke drift av organisasjonen, som f.eks. å dekke utgifter til hjelpetjenesten vår, oppfølging av medlemmer, reiser til aktuelle møter og høringer på Stortinget, honorar, drift av nettside og andre organisasjonsrelaterte utgifter vi måtte ha. 

Hvilket medlemskap er rett for deg?
Du kan velge mellom enkeltmedlemskap og hovedmedlemskap helt uavhengig av om du selv har barn med hjelpebehov eller ikke.

Enkeltmedlemskap
Koster 200 kr. i året, men om dere er flere i husstanden anbefaler vi hovedmedlemskap. Du kan også velge hovedmedlemskap for å støtte oss med en høyere kontingentsum, selv om du bare er en i hustanden.

Hovedmedlemskap
Koster 400 kr. i året og inkluderer medlemskap for alle som bor i husstanden (foreldre, søsken og barnet med hjelpebehov).

Betalingsmuligheter
Du kan enkelt betale med kort eller Vipps. Om du skulle ha behov for faktura eller betalingsløsning/redusert kontingent av økonomiske hensyn, send en mail til kasserer@lovemammaene.no så er vi behjelpelige med det. 

Som en frivillig organisasjon er vi helt avhengige av dere, våre flotte medlemmer og støttespillere. Uten dere hadde vårt arbeid aldri vært mulig, så tusen hjertelig takk til hver og en av dere! 

Søk