Løvevenn

Hjelp oss å hjelpe flere barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon, og deres familier.

Bedriftenes mulighet til å støtte Løvemammaene

Løvemammaene er en frivillig, interessepolitisk organisasjon som jobber for å opplyse om, forbedre og sikre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Det anslås at det til enhver tid er rundt 8000 alvorlig syke og døende barn i Norge. Felles for disse familiene er at hverdagen er tøffere enn for de fleste, og møtet med hjelpeapparatet kan være utfordrende. Mange av våre medlemmer sier at det ikke er barna som sliter dem ut, men systemet rundt.

Løvemammaene jobber kontinuerlig med å kjempe for, bistå og hjelpe familiene våre, og samtidig løfte viktige problemstillinger til Stortinget. Vi legger ned titalls frivillige årsverk i arbeidet, både det interessepolitiske og i all den hjelp vi bistår familier med. Behovet for hjelp og støtte har gjort pågangen helt enorm, såpass at vi har sett oss nødt til å gjøre noe med det. I den anledning har vi startet pilotprosjektet “Løvemammaenes hjelpetjeneste”.

Det er her deres bedrift kan bidra. Mange bedrifter jobber i dag med sine sosiale profiler og her har dere det perfekte prosjektet! Stabilt over tid, og driftet av en sterkt engasjert frivillig organisasjon som jobber for å bedre hverdagen til en særlig sårbar gruppe med stort behov for hjelp. Landets 8000 alvorlig syke og døende barn og unge er en liten gruppe som deres bedrift nå kan være med å løfte opp og fram, gjennom å bli vår Løvevenn og støtte både pilotprosjektet og likemannsarbeidet vårt økonomisk med en frivillig årlig sum.

Prosjektet finansieres i dag dels med midler fra Helsedirektoratet, og dels med penger vi selv har samlet inn, men vi har ingen sikker finansiering på årsbasis. Vi har dermed heller ikke mulighet til å ansette rådgivere i hjelpetjenesten i mer enn noen måneder av gangen, selv om vi vet med sikkerhet at pågangen vil være kontinuerlig i uoverskuelig framtid.

Dersom bedriften deres velger å bli en Løvevenn, vil dere selvfølgelig takkes behørig, samt vises som vår støttespiller med bedriftens navn og logo under fanen “Løvevenn” på nettsiden vår. Dere vil også motta en innrammet diplom / motiv  som takk, som dere kan velge å henge opp på kontoret til bedriften deres. 

Ikke minst, vil dere bidra til å gjøre livene til familier i hardt pressede hverdager litt lettere fordi vi kan hjelpe flere.

Vi håper dere vil være med på laget!

Med vennlig hilsen
Løvemammaene

Våre løvevenner

Hjelp oss å hjelpe kronisk syke og funksjonsvarierte barn, og deres familier.

Takk til våre Løvevenner

Bedriftenes mulighet til å støtte Løvemammaene.

Bli en Løvevenn

Click or drag a file to this area to upload.
Last opp bedriftens logo for å bli en del av Løvevenn-galleriet vårt på nettsiden. Ikke påkrevd.
Rull til toppen