Søk
Lukk denne søkeboksen.

Kampen for barns rettigheter

Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Vi brenner for støtte, frihet og likestilling til hele familien.

Rettigheter

Du kan ha rett på ulike stønader og hjelpeordninger ved tilsyn, pleie og omsorg for barn og unge med sykdom og/eller funksjonsvariasjon.

Hjelpetjenesten

Det er tøft å stå alene i søknads- og klageprosesser i. Vi kan veilede og hjelpe i møte med systemet og hvordan skrive en god søknad.

Foredrag

Vi tilbyr enkeltforedrag, deltakelse på temakvelder, større fagdager og konferanser. Vi har flere erfarne foredragsholdere og vi får veldig gode tilbakemeldinger.

Vårt arbeid

Les mer om vårt arbeid for barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon, samt deres familier. Vi jobber både organisatorisk, interessepolitisk og med direkte hjelp og støtte til medlemmer.

Støtt oss

Løvemammaene er en frivillig, interessepolitisk organisasjon som jobber for å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Det anslås at det til enhver tid er rundt 8000 barn i Norge som har en livsbegrensende eller livstruende sykdom.

MEDLEMSFORDELER

Sammen er vi sterkere

Bli medlem i et helt unikt fellesskap

MEDLEMSFORDELER

Sammen er vi sterkere

Bli med i et helt unikt fellesskap som medlem i organisasjonen Løvemammaene.

Aktuelt

Aktuelt, Bære sammen, Barnekoordinator, Foredrag, Livet med sykt barn, Spesialisthelsetjenesten, Vårt arbeid

Foredrag for studenter ved linjeforeningen FRESK ved NTNU Campus Gjøvik  

19. apr 2024

Aktuelt, Høring, Innspill, Interessepolitisk arbeid, Kommunale tjenester, Livet med sykt barn, Regionslag, Søsken som pårørende, Vårt arbeid

Høringsinnspill til plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker

19. apr 2024

Aktuelt, Fritid og kultur, Interessepolitisk arbeid, Ledsagerbevis, Regionslag, Vårt arbeid

Ingen aldersgrense på ledsagerbevis i Hadsel kommune

17. apr 2024

Aktuelt, Barnevennlig sykehus, Høring, Innspill, Interessepolitisk arbeid, Livet med sykt barn, Søsken som pårørende, Spesialisthelsetjenesten, Transport, Vårt arbeid

Høringsinnspill ang. endringer i pasientreiseforskriften

7. apr 2024

Aktuelt, Høring, Innspill, Interessepolitisk arbeid, Regionslag, Spesialisthelsetjenesten, Vårt arbeid

Høringsinnspill ang. nedbygging av tilbud ved Klinikk Alta

1. apr 2024

Aktuelt, Bære sammen, Barnepalliasjon, Fagdag, Foredrag, Forskning og studier, Livet med sykt barn, Vårt arbeid

Foredrag i Bodø

20. mar 2024

Aktiviteter

23 april, 2024
18:00
23 april, 2024
19:00
23 april, 2024
19:00
23 april, 2024
19:00
24 april, 2024
18:00
25 april, 2024
19:00
28 april, 2024
19:00
- Det startet som et opprør mot innstramminger i pleiepengeordningen. Etter halvannet års kamp var vi i mål. Endring er mulig så lenge vi står sammen og tror på det vi kjemper for!
- Fordi kunnskap er makt!

Takk til våre Løvevenner

Bedriftenes mulighet til å støtte Løvemammaene.

Takk til våre støttespillere!

Løvemammaene mottar støtte til ulike prosjekter fra både stiftelser, fond og helseforetak.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har finansiert Løvemammaenes barnepalliasjonsprosjekt Bære sammen med hele 3,4 millioner kroner siden 2021. Fordi ingen skal måtte bære sitt alvorlig syke barn alene. 

Kavlifondet

Kavli har støttet Løvemammaenes hjelpetjeneste med en 500 000 kroner i 2022 og 400 000 kroner i 2023, og har med det hjulpet oss å sikre videre drift av et av våre viktigste prosjekter rettet mot medlemmene våre.

Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam støtter Løvemammaenes hjelpetjeneste med nesten 2 millioner kroner over en 3-årsperiode og har med det hjulpet oss å sikre videre drift av et av våre viktigste prosjekter rettet mot medlemmene våre.

Helse Vest

Helse Vest har støttet Løvemammaenes opplysningsarbeid og kunnskapsformidling siden 2021.

Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst har støttet Løvemammaenes opplysningsarbeid og kunnskapsformidling siden 2021.

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge har støttet Løvemammaenes opplysningsarbeid og kunnskapsformidling siden 2022.

Helse Nord

Helse Nord har støttet Løvemammaenes opplysningsarbeid og kunnskapsformidling siden 2022.

Sophies Minde

Stiftelsen Sophies Minde har i forbindelse med oppstart av Løvemammaenes hjelpetjeneste støttet prosjektet i 2022.

DNB Sparebankstiftelsen

DNB Sparebankstiftelsen har støttet oss med en halv million kroner til Løveparken på Rikshospitalet i 2022-2023.

Søk