Søk
Lukk denne søkeboksen.

Snapchat

Kunnskap er makt.
Vi er her for kjærligheten.

Løvemammaene på Snapchat

Snapchat-kanalen til Løvemammaene ble startet 1. februar 2018. Den ble raskt svært populær og har i dag over 95 000 abonnenter. I tillegg til 12–15 faste “snappere”, har kanalen en rekke gjester. Det er lang venteliste for å bli gjest. Sosiale medier er et av våre viktigste verktøy for å spre oppmerksomhet om sakene våre, dele informasjon til våre medlemmer, og er en sentral kanal for å komme i kontakt med oss. Løvemammaenes Snapchat-kanal er derfor også å finne på Facebook og Instagram. 

Personen som er pålogget snappen, svarer på 200–500 meldinger i løpet av en snapdag, avhengig av tema og engasjement. De fleste relevante merkedager innenfor sykdom og funksjonsvariasjon markeres på kanalen vår, enten av de faste snapperne eller av gjestesnappere med egen erfaring rundt det som markeres, som f.eks. “Sjeldendagen”, “Verdens autismedag” eller “Internasjonal tegnspråkdag”.

Kanalen har fem administratorer som har ansvar for gjennomføringen i en uke av gangen. Kanalen har egne regler med retningslinjer både for faste og gjester, herunder vårt etiske ansvar, hva vi kan og ikke kan dele, og taushetsplikt overfor oss selv og følgerne. Innimellom har vi konkurranser med flotte premier, og hver desember måned har vi en litt annerledes julekalender med luker som er relevant for vår målgruppe. Snapchat-kanalen er levende og stadig i forandring. Temaer endres fra dag til dag og gir et helt unikt innblikk i hverdagen til familier med barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon på godt og vondt.

Åpenhet gir kunnskap og kunnskap er makt! Vi har tro på at vi gjennom åpenhet kan bidra til økt forståelse for hvordan det er å leve med kronisk sykdom og ulike funksjonsvariasjoner. Vi har tro på at økt forståelse bidrar til å ufarliggjøre og “normalisere” det som for mange oppleves som annerledes og fremmed, og at vi dermed kan knuse fordommer og redusere mobbing, som dessverre ofte er en følge av nettopp manglende kunnskap og forståelse. Vi har tro på at åpenhet og kunnskapsformidling er nøkkelen til et mer inkluderende samfunn, der mennesker med sykdommer og funksjonsvariasjoner ikke sees på som noen som må “fikses”, men heller en helt naturlig del av mangfoldet i samfunnet vårt. Vi er her for kjærligheten!

Våre historier

Her kan dere lese mer om medlemmene våre på Snapchat, både faste snappere og faste gjester. Mange av oss er også engasjert i organisasjonens styrer og stell. Ønsker du å gjeste oss? Da kan du lese om hvordan i innlegget under her. 

Familiedag på Tusenfryd

Lørdag 22. juni arrangerte Løvemammaene Øst familiedag på Tusenfryd i Ås Kommune. Takket være midler fra Bufdir kunne vi tilby 100 billetter til medlemmene våre,

SE PROFIL

Familiedag på Barnas Gård

Lørdag 22 .juni arrangerte Løvemammaene Øst Familiedag på Barnas Gård på Hunderfossen. Takket være midler fra Bufdir kunne vi tilby 50 billetter, inkludert lunsj, til

SE PROFIL

Foredrag i Vesterålen

Løvemammaene var invitert til Sortland i Vesterålen for å prate om pårørendeperspektivet, søsken og barnepalliasjonslivet. Det var vår styreleder Bettina som holdt foredrag for sosionomer,

SE PROFIL

Bære Sammen i møte med CHIP

Bære Sammen var i møte med forskningsnettverket CHIP for å diskutere forskning på barnepalliasjon. CHIP (Children In Palliative Care) er et tverrfaglig forskningsnettverk forankret ved

SE PROFIL

Bioingeniørdagen 2024

Gjennom flere år har Løvemammaene hatt et godt samarbeid med NITO Bioingeniørfaglig institutt, et samarbeid vi setter stor pris på. På den internasjonale bioingeniørdagen 15.

SE PROFIL

Foredrag i Nord-Norge

Gjennom tilskuddsmidler fra både Helse Nord og Helsedirektoratet har Løvemammaene og Bære Sammen hatt mulighet til å reise til Bodø for å formidle pårørendeperspektivet i

SE PROFIL

Foredrag i Bodø

Tirsdag denne uken var prosjektleder i Bære Sammen, Eline Grelland Røkholt, og styreleder Bettina Lindgren på to ulike oppdrag i Bodø. Bettina holdt et 2

SE PROFIL

Brev om «en rausere pleiepengeordning»

Løvemammaene har sendt brev til Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus for å opplyse om hvorfor representantforslaget fra Sosialistisk Venstreparti

SE PROFIL

Høringsinnspill til Polyfons strategi

Løvemammaene har sendt inn høringsinnspill til Polyfons strategi. Les hele høringsinnspillet under. INNSPILL TIL POLYFONS STRATEGI 2024-2030 Hvem er vi: Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon

SE PROFIL

Foredrag for studenter

Varamedlem i sentralstyret, Nina Herigstad, har holdt to foredrag for studenter på vegne av Løvemammaene. Det første var et fysisk foredrag for sykepleierstudenter ved UIS,

SE PROFIL

Sorgpermisjon

Løvemammaene har sendt inn høringsvar til Stortinget ang. behovet for sorgpermisjon til foreldre som har mistet barn. Det er Løvemammaenes barnepalliasjonsprosjekt Bære sammen som har

SE PROFIL

Foredrag for SAMBA i Skien

I dag var Løvemammaene invitert til å holde foredrag om pårørendeperspektivet og møtet med hjelpeapparatet for ansatte ved SAMBA kompetansested og avlastningsenhet i Skien. SAMBA

SE PROFIL

Foredrag om Løvemammaene 

Torsdag denne uken var prosjektleder for Bære sammen, Eline Grelland Røkholt, invitert av Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse i Hole kommune til å holde en

SE PROFIL

Foreldresamling i Lofoten

Denne mandagen arrangerte Løvemammaene foreldresamling i Svolvær i Lofoten. Prosjektet vårt med foreldresamlinger er et tilbud vi jobber med å få ut over hele landet,

SE PROFIL

Møtedag i Oslo

I dag var Løvemammaene i to samarbeidsmøter i hovedstaden; først med NSF Student og deretter med Barnekreftforeningen. Det var NSF Student, Norsk Sykepleierforbunds studentorganisasjon, som

SE PROFIL

Foredrag på fagdag om pårørende 

Onsdag denne uken holdt Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet fagdag for helsepersonell i kommunehelsetjenesten på tvers av flere kommuner. Bære sammen sin prosjektleder, Eline Grelland

SE PROFIL

Gladsak fra Løvemammaene Vest

Regionslaget vårt Løvemammaene Vest fikk for en tid tilbake nyss i at Hardangerbadet ikke tar imot ledsagerbevis. Dette ville Løvemammaene Vest gjøre noe med! Regionsstyret

SE PROFIL

Møte med Boots HomeCare

Løvemammaene ble invitert i møte med representantene Kathrine Lauvrak og Kristian Selnes fra Boots HomeCare for å høre mer om deres tilbud og potensielt samarbeid.

SE PROFIL

Samarbeidsmøte med NITO BFI

I dag var Løvemammaene i møte med representanter fra NITO BFI (Bioingeniørfaglig institutt). NITO er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med bachelorgrad, mastergrad

SE PROFIL

Fagdag for Nittedal kommune

Løvemammaene var så heldige å bli invitert til å holde fagdag for ansatte som jobber på Nittedal avlastningssenter denne uken. Ønskene for fagdagen var både

SE PROFIL

Møte med SV om pleiepenger

Elin Gunnarsson, nestleder i sentralstyret, inviterte leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Freddy André Øvstegård, til møte om pleiepenger. Løvemammaene ser behovet for å tette

SE PROFIL

Foreldresamling i Tromsø

Denne uken arrangerte Løvemammaene foreldresamling på UNN Tromsø. Dette er et tilbud vi jobber med å få ut over hele landet, og Tromsø-samlingen var nummer

SE PROFIL

Møte med Vålerenga Fotball Elite

I dag hadde vår nestleder Elin Gunnarsson møte med Vålerenga Fotball Elite ved Anita Alexandersen (Sport- og adminstrasjonskoordinator) og Frode Veie (Sjappesjef/daglig leder) ang. tilrettelegging

SE PROFIL
Søk