Snapchat

Kunnskap er makt.
Vi er her for kjærligheten.

Løvemammaene på snapchat

Snapchat-kanalen til Løvemammaene ble startet 1. februar 2018 av Bettina Lindgren og Elin Gunnarsson. Den ble raskt svært populær og har i dag over 85 000 abonnenter. I tillegg til 12–15 faste “snappere” har kanalen en rekke gjester. Det er lang venteliste for å bli gjest. Sosiale medier er et av våre viktigste verktøy for å spre oppmerksomhet om sakene våre, dele informasjon til våre medlemmer, og er en sentral kanal for å komme i kontakt med oss. Løvemammaenes Snapchat-kanal har sterk tilstedeværelse på Facebook, Instagram og Snapchat.

Personen som er pålogget snappen, svarer på 300–500 meldinger i løpet av en snapdag. De fleste relevante merkedager innenfor sykdom og funksjonsnedsettelser markeres, enten av de faste snapperne eller av gjestesnappere med egen erfaring rundt det som markeres, som f.eks. “Sjeldendagen”, “Verdens autismedag” eller “Internasjonal tegnspråkdag”.

Kanalen har fire administratorer som har ansvar for gjennomføringen i en uke av gangen. Administratorne sørger for oppdateringer på Instagram og Facebook, svarer på meldinger og spørsmål i sosiale medier, følger opp gjester, lager plakater, infoskriv og ukeplaner. Kanalen har egne regler med retningslinjer både for faste og gjester, herunder vårt etiske ansvar ift. hva vi deler og taushetsplikt overfor oss selv og følgere. Innimellom har kanalen temauker som “pappauke”, vi har hatt en runde med “voksne løvebarn” og en med kronisk syke voksne. Vi planlegger nye temauker og har i blant konkurranser med premier som er relevant for vår målgruppe. Snapchat-kanalen er levende og stadig i forandring. Temaer endres fra dag til dag og gir et helt unikt innblikk i hverdagen til familier med syke og funksjonshemmede barn på godt og vondt.

Åpenhet gir kunnskap og kunnskap er makt! Vi har tro på at vi gjennom åpenhet kan bidra til økt forståelse for hvordan det er å leve med kronisk sykdom og ulike funksjonsnedsettelser. Vi har tro på at økt forståelse bidrar til å ufarliggjøre og “normalisere” det som for mange oppleves som annerledes og fremmed, og at vi dermed kan knuse fordommer og mobbing som ofte er en følge av nettopp manglende kunnskap og forståelse. Vi har tro på at åpenhet og kunnskapsformidling er nøkkelen til et mer inkluderende samfunn, der mennesker med funksjonsnedsettelser ikke sees på som noen som må “fikses”, men heller en helt naturlig del av mangfoldet i samfunnet vårt. Vi er her for kjærligheten!


KNAPP

Medlemmer på Snapchat

Rull til toppen