Søk
Lukk denne søkeboksen.

Elin

Nestleder i Løvemammaenes sentralstyre, kontaktperson for organisasjonen og fast snapper på Snapchat-kanalen.

Bosted: Bor i Oslo. Er opprinnelig fra Sverige.

Sivilstatus: Alenemamma til to barn. Barna har samme pappa, Patrik. Vi gikk fra hverandre i 2014, men han har samvær med begge barna og er ofte hjemme hos oss.

Hva gjør jeg? Jeg er hjemmeværende på 100% pleiepenger da sønnen min er helt avhengig av meg. Sykdomsbildet er så komplekst at jeg må være i beredskap og i direkte nærhet 24/7 uansett hvor han skulle være. Jeg er også arbeidsleder for hans BPA-ordning (Brukerstyrt personlig assistanse). Han har vedtak på 2:1 assistenter døgnet rundt men det praktiseres litt ulikt. Han trenger til enhver tid 2 godt kjente og trente voksne ved siden av seg, og til flere gjøremål trenger han 3 personer. Det er ansatt ca. 10-13 assistenter som trenger meg som arbeidsleder og mamma store deler av døgnet.

Jeg brenner for rettighetene til barn med sykdom og funksjonsvariasjon, og deres rett til å leve et likestilt og verdig liv. At BPA (brukerstyrt personlig assistanse) skal gjelde for alle som ønsker det så at livet kan leves mest mulig «normalt». At barns stemme alltid må bli hørt og at ikke økonomi eller menneskers makt skal komme foran barnet og familiens beste.

Jeg er med i Løvemammaene fordi jeg ønsker å gjøre en forskjell. Å bane vei for andre foreldre til barn med sykdom og funksjonsvariasjon. Jeg ønsker at «annerledes barn» skal bli mindre annerledes, at samfunnet blir et mer åpent sted for at alle mennesker er ulike og respekteres for det. 

Jeg mener at åpenhet må til for å få til en bedre verden.

Søk