Rettigheter

BARN OG UNGE SKAL IKKE BO PÅ SYKEHJEM MOT SIN VILJE

Løvemammaene har levert høringsinnspill til helse- og omsorgsdepartementets forslag om å lovfeste at kommunen ikke kan bosette personer under 50 år på sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester beregnet for eldre. Les høringsinnspillet vårt i sin helhet under. Høringsinnspill ang. forbud mot langtidsopphold for barn og unge på sykehjem Løvemammaene er en …

BARN OG UNGE SKAL IKKE BO PÅ SYKEHJEM MOT SIN VILJE Les mer »

kriseplan

AKUTTPLAN / KRISEPLAN

En akuttplan/kriseplan kan være både nyttig og betryggende for alle familier med alvorlig syke og funksjonshemmede barn.  Kommunen har et ansvar for å hjelpe til når akutte situasjoner oppstår. Derfor bør en individuell akuttplan opprettes i forkant. For hva om foreldrene blir syke? Eller andre krisesituasjoner i hjemmet plutselig oppstår? Mange av barna i familiene …

AKUTTPLAN / KRISEPLAN Les mer »

møte, ansvarsgruppemøte, koordinator

ANSVARSGRUPPEMØTE (IP-MØTE)

Hvis barnet ditt har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester i kommunen har dere rett på IP (individuell plan) og koordinator, som igjen utløser ansvarsgruppemøter rundt barnet. Dette skjer gjennom koordinator i kommunen. Koordinator kaller inn ulike instanser/personer rundt barnet til ansvarsgruppemøtene, og for de som har en individuell plan brukes den gjerne …

ANSVARSGRUPPEMØTE (IP-MØTE) Les mer »

medisiner apotek hjelpemidler

APOTEK

Her kommer litt nyttig informasjon rundt apotektjenester. Når medisin- og utstyrslisten til barnet ditt har begynt å bli lang og gjerne komplisert, har vi noen tips og råd til dere som må benytte dere av apoteket. De lokale apotekene har stort sett det du måtte trenge av medisin og/eller utstyr. Og det de ikke har …

APOTEK Les mer »

ASK hjelpemidler språk

ASK/symbolspråk

Barn og unge som grunnet sykdom eller funksjonsnedsettelse har lite eller manglende tale har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).  Det å kunne kommunisere er en menneskerettighet. Se CRPD – konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne artikkel 2 og artikkel 24. Kommunikasjon er både språklig og ikke-språklig, og inkluderer i tillegg til …

ASK/symbolspråk Les mer »

Avlastning BPA avlastningsbolig

AVLASTNING

Avlastningstjenester skal gi foreldre som har særlig tyngende omsorgsoppgaver for barna sine, nødvendig og regelmessig fritid, hvile og mulighet for å delta i “vanlige aktiviteter” i samfunnet. Det er flere måter å organisere avlastningen på, alt etter hva som passer for det enkelte barn og familie. Med særlig tyngende omsorgsoppgaver menes omsorgsarbeid som er mer …

AVLASTNING Les mer »

Helsebutikk Resept Hjelpemidler bestilling

BANDAGIST / HELSEBUTIKK

En offentlig godkjent bandagistbutikk (også kalt helsebutikk) utleverer utstyr på blå resept til de som har stomi, kateter til de som må tømme blæren, utstyr for inkontinens, proteser, næringsmidler, sårutstyr og kompresjonsbehandling, diabetesutstyr m.m. som er godkjent av HELFO. Det er altså en type hjelpemiddelsentral og butikk for utstyr og hjelpemidler man ikke får via …

BANDAGIST / HELSEBUTIKK Les mer »

Barn død hjelp sykehus kommune

BARNEPALLIASJON

Har du et barn som har forventet forkortet levetid så anbefaler vi å fremme ønske til den oppfølgende barnelegen om at et barnepalliasjonsteam kobles på.   Det er bestemt at det skal satses på egne tverrfaglige barnepalliasjonsteam på hvert sykehus som har en barneavdeling. Disse skal bestå av barneleger, sykepleiere, sosionom, psykolog og evt andre faggrupper …

BARNEPALLIASJON Les mer »

Hjelpemiddel Utstyr BHM Sykehus

BEHANDLINGSHJELPEMIDLER

Behandlingshjelpemidler er medisinske hjelpemidler og utstyr som man har behov for hjemme etter man er skrevet ut fra sykehuset. Dette får man av Behandlingshjelpemiddelsentralen (også kalt BHM). Noen av hjelpemidlene man kan få via BHM er tekniske hjelpemidler, slik som respirator, CPAP, high flow, inhalasjonsutstyr, metningsmåler, oksygen, sug og annet forbruksmateriell i forbindelse med dette. …

BEHANDLINGSHJELPEMIDLER Les mer »

Reiser Søknad livskvalitet omsorgspenger

BEHANDLINGSREISER

En behandlingsreise innebærer et 3-4 ukers behandlingsprogram i et varmt og solrikt klima i utlandet. Både barn, ungdom og voksne kan søke om behandlingsreise. Målsetningen for en behandlingsreise er å bidra til bedret funksjon og livskvalitet, samt å redusere symptomer forårsaket av sykdommen. Hva innebærer en behandlingsreise? Behandlingsreise består av gruppetrening på land og i …

BEHANDLINGSREISER Les mer »

Scroll to Top