Rettigheter

BPA personlig assistanse Avlastning hjelp bistandsbehov

BPA

BPA står for brukerstyrt personlig assistanse og er et likestillingsverktøy for personer med funksjonsnedsettelser. BPA er en fantastisk tjeneste for både barn, ungdom og voksne. Det er ingen nedre aldersgrense og heller ingen diagnosekrav – det er hjelpebehovet som er avgjørende. BPA ble rettighetsfestet i 2015. Med rettighetsfesting menes det at alle som har behov …

BPA Les mer »

Briller Stønad #labarnase

BRILLESTØTTE

Personer med noen øyetilstander eller alvorlig sykdom/lidelse som går utover synet kan få støtte til briller eller kontaktlinser. I tillegg kan personer som har økt risiko for å utvikle amblyopi, eller som har utviklet amblyopi, søke om briller/kontaktlinser til forebygging eller behandling. Les mer om amblyopi her: https://nhi.no/sykdommer/barn/oye/synssvakhet-hos-smabarn-amblyopi/ Les mer om brillestøtte fra Nav her: …

BRILLESTØTTE Les mer »

BUP Psyke Psykiatri Utredning

BUP

BUP står for Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Det er et poliklinisk spesialisthelsetilbud innenfor psykisk helsevern for barn og ungdom. De gir tilbud til barn og ungdom under 18 år og deres familier. Poliklinisk betyr at man får timeavtaler der, men ikke er innlagt. BUPs hovedoppgaver er å hjelpe barn/ungdom og deres familier i form av …

BUP Les mer »

CL-TEAM PÅ SYKEHUS

CL står for konsultasjon-liaison som betyr «å spørre om råd» og «å binde sammen». Consultation-Liaison-psykiatri er den delen av psykiatrien som arbeider med psykiske lidelser ved somatiske sykdommer. Som eksempel kan en nevne psykiatri ved tarmsykdommer og psykiatri ved nevrologiske sykdommer. I Norge er CL-team fortsatt under utbygging, og det er bare enkelte av de største sykehusene i Norge …

CL-TEAM PÅ SYKEHUS Les mer »

energiøkonomisering, løvemammaene

ENERGIØKONOMISERING

Energiøkonomisering i seg selv er ikke en egen rettighet, men alle barn og unge med sykdommer/funksjonsnedsettelser har krav på et likestilt og godt liv, der en tilrettelagt hverdag med blant annet energiøkonomisering ofte vil være en nødvendighet. I dette innlegget har vi samlet informasjon om hva energiøkonomisering er, hvordan man kan tilrettelegge dette i hverdagen …

ENERGIØKONOMISERING Les mer »

FUNKSJONSHEMMEDES RÅD I KOMMUNENE

Funksjonshemmedes råd er et rådgivende organ for kommunen og skal behandle saker som gjelder funksjonshemmedes levekår. Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse. Alle kommuner og fylkeskommuner må ha råd for funksjonshemmede. Rådene består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for …

FUNKSJONSHEMMEDES RÅD I KOMMUNENE Les mer »

Grunnstønad Søknad NAV Sykdom

GRUNNSTØNAD

Grunnstønad er en ytelse fra NAV som skal dekke opp for ekstra utgifter man har pga. sykdom, skade eller andre funksjonsnedsettelser som friske personer ikke har. Det må være løpende utgifter, altså utgifter man har hver måned, og behovet må være varig. Det kan være på grunn av kosthold (f.eks. dersom man har cøliaki og …

GRUNNSTØNAD Les mer »

Rull til toppen