Hjelpemiddel Utstyr BHM Sykehus

BEHANDLINGSHJELPEMIDLER

Behandlingshjelpemidler er medisinske hjelpemidler og utstyr som man har behov for hjemme etter man er skrevet ut fra sykehuset. Dette får man av Behandlingshjelpemiddelsentralen (også kalt BHM).

Noen av hjelpemidlene man kan få via BHM er tekniske hjelpemidler, slik som respirator, CPAP, high flow, inhalasjonsutstyr, metningsmåler, oksygen, sug og annet forbruksmateriell i forbindelse med dette. Andre hjelpemidler man kan få via BHM er nesesonde, knapp (gastrostomi), sprøyter til mat og medisin, matpumpe, og annet nødvendig utstyr man trenger i den forbindelse. 

Det er spesialisthelsetjenesten (sykehusene) som er ansvarlig for å leie og levere ut slike hjelpemidler og utstyr. Og du får det hvis det er nødvendig for til din medisinske behandling. 

Dette kan riktignok variere mellom helseregioner, slik at det i noen helseregioner er apoteket som står for utleveringen av en del utstyr.

For å få slike hjelpemidler må en lege med spesialistgodkjenning som er ansatt i helseforetak eller sykehus søke om det utstyret du har behov for. Det er også legen sitt ansvar at pasienten og nødvendige omsorgspersoner (f.eks.: foreldre, BPA, hjemmesykepleien) får god og forståelig opplæring i bruk av utstyret og hjelpemidlene.

Kontakt barnets lege, ev. kontaktsykepleier, på sykehuset for å få tak i riktige behandlingshjelpemidler.

For å finne din avdeling for behandlingshjelpemidler, se link: 

Landsoversikt over Behandlingshjelpemiddelsentraler

Bestillingsliste

Du kan spørre BHM om hjelp til å lage en bestillingsliste over ditt barns utstyr, slik at det blir enklere for begge parter å gjennomføre bestillingene. Du kan også laste ned redigerbar eller utskriftsklare bestillingslister nedenfor.

Greit å vite:

  • BHM kan levere utstyret hjem til dere.
  • Noen BHM har medisinsk vakttelefon man kan ringe om livsviktig utstyr blir ødelagt utenom åpningstid, mens andre BHM ikke har det og hvor man da må kontakte avdeling på sykehuset man hører til, legevakt eller i verste fall ringe 113.
  • Dersom dere opplever at BHM er restriktive på utlevering av enkelte typer utstyr og f.eks. mener dere skal gjenbruke engangsutstyr, bør dere ta kontakt med legen som følger barnet for å få en legeerklæring som forklarer behovet grundigere.
  • Noen BHM har egne telefonlinjer og kjøreruter for levering av oksygen.
Scroll to Top