Søk
Lukk denne søkeboksen.

Behandlingshjelpemidler

Hjelpemiddel Utstyr BHM Sykehus

Behandlingshjelpemidler er medisinske hjelpemidler og utstyr som man har behov for hjemme eller på institusjon etter at man er skrevet ut fra sykehuset. Dette får man av Behandlingshjelpemiddelsentralen (også kalt BHM).

Behandlingshjelpemiddelsentralen er ikke det samme som NAV hjelpemiddelsentral.

Spesialisthelsetjenesten (sykehuset) er ansvarlig for å låne ut medisinteknisk utstyr. 

Hvilket utstyr får man av behandlingshjelpemiddelsentralen? 

Medisinteknisk utstyr kan f.eks. være respirator, CPAP, High flow, inhalasjonsutstyr, metningsmåler, oksygen, sug, hostemaskin og lignende. Annet utstyr man kan få via BHM er nesesonde, knapp (gastrostomi), sprøyter til mat og medisin, matpumpe, og annet nødvendig utstyr man trenger i den forbindelse. Dette kan riktignok variere noe mellom helseregioner (ulike organiseringer), slik at det i noen helseregioner er apoteket som står for utleveringen av en del utstyr.

Hvordan få behandlingshjelpemidler?

For å få behandlingshjelpemidler må barnets lege i spesialisthelsetjenesten søke om det utstyret barnet har behov for.

Det er også legen sitt ansvar at barnet og nødvendige omsorgspersoner (f.eks.: foreldre, BPA, hjemmesykepleien) får god og forståelig opplæring i bruk av utstyret og behandlingshjelpemidlene.

Kontakt barnets lege, ev. kontaktsykepleier på sykehuset for å få tak i riktige behandlingshjelpemidler.

For å finne din avdeling for behandlingshjelpemidler, se landsoversikt over Behandlingshjelpemiddelsentraler.

Bestilling av utstyr

Bestilling av engangsutstyr gjøres forskjellig fra helseforetak til helseforetak. Hos de fleste kan man bestille på e-post og telefon, og hos noen kan man også bestille via helsenorge.no.

Du kan spørre BHM om hjelp til å lage en bestillingsliste over ditt barns utstyr, slik at det blir enklere for begge parter å gjennomføre bestillingene.

Vi har også laget redigerbar eller utskriftsklar bestillingsliste her, som dere kan laste ned:

Feilmeldinger / ødelagt utstyr

Så lenge det kan vente til vanlig arbeidsdag, så ringer man BHM i åpningstiden. De leverer ut erstatningsutstyr, mens utstyret er på reparasjon. 

Er det svært nødvendige behandlingshjelpemidler, kan man ringe direkte til barneavdelingen man tilhører og be om hjelp.

NB! Man skal selvfølgelig ringe 113 om det er livsnødvendig utstyr og barnet kan/vil dø uten det.

Ferie med barn med medisinske behov

Er du på ferie i Norge og har glemt utstyr, eller trenger mye utstyr for å være vekke over tid, ta kontakt med din lokale BHM for å avtale levering/henting av utstyr et annet sted i landet. Det er viktig å gjøre dette i god tid.

Her har vi samlet en oversikt over hva som er viktig å huske på om man skal reise på ferie med barn som har medisinske behov.

Ikke lenger behov 

Har man ikke behov for medisinteknisk utstyr lenger, skal dette leveres inn. Alt engangsutstyr som ikke er brukt, skal i de fleste tilfeller ikke leveres i retur, men dette kan uansett være lurt å dobbeltsjekke med deres lokale BHM.

Greit å vite

  • Last ned appen til helsenorge.no – der har dere oversikt over resepter, legemidler og noen kan bestille behandlingshjelpemidler via helsenorge
  • BHM kan levere utstyret hjem til dere.
  • Noen BHM har medisinsk vakttelefon man kan ringe om livsviktig utstyr blir ødelagt utenom åpningstid, mens andre BHM ikke har det og hvor man da må kontakte avdeling på sykehuset man hører til, legevakt eller i verste fall ringe 113.
  • Dersom dere opplever at BHM er restriktive på utlevering av enkelte typer utstyr og f.eks. mener dere skal gjenbruke engangsutstyr, bør dere ta kontakt med legen som følger barnet for å få en legeerklæring som forklarer behovet grundigere.
  • Noen BHM har egne telefonlinjer og kjøreruter for levering av oksygen.
  • Medisinteknisk utstyr, forbruksmateriell/engangsutstyr, service og reparasjon, er gratis. Man trenger ikke resept, men hos noen kan det likevel være fordel å få blå resept på “måling og administrasjon av legemidler”, da det ikke er alt BHM har av småutstyr til dette formålet, f.eks. medisinglass for å trekke opp mikstur på sondesprøyter mv.
  • Underveis kan behovet for engangsutstyr endre seg, eller at selve “apparatet” ikke passer behandlingen lenger. Om dere har behov for endring i engangsutstyr, ta kontakt med BHM. Ofte har de en god løsning. Alternativt kan dere snakke med kontaktsykepleier eller avdelingen dere tilhører. Skal det byttes til et helt annet apparat, må behandlingsansvarlig lege ofte skrive ny søknad.
  • Er barnet innlagt over tid, og dere vet at dere må ha utstyr med hjem, kan det være lurt at legen søker tidlig i oppholdet.
Søk