Søk
Lukk denne søkeboksen.

Rettigheter

Her kan dere lese om ulike rettigheter, stønader, ytelser, tilrettelegging og ordninger dere kan ha krav på når dere har barn med hjelpebehov. Dere finner også gode råd, maler dere kan laste ned og informasjon om nyttige planer, veiledere og tjenester på denne siden.

Søk