Søk
Lukk denne søkeboksen.

Parkeringstillatelse (HC-bevis)

Bil Bevis HC Parkering

Du kan søke parkeringstillatelse (HC-bevis) til bil dersom barnet ditt har en sykdom eller funksjonsvariasjon. 

Parkeringsbevis gjelder ikke bare rullestolbrukere!

I tillegg til å ikke kunne gå for egen maskin, kvalifiserer man også dersom man har nedsatt utholdenhet, begrenset gangfunksjon, eller har psykiske utfordringer. Eksempel på ovennevnte kan være lungesykdom, hjertesykdom, autisme, tarmsykdom mv.

Det er ingen aldersgrense for parkeringsbevis, og det er kommunen som tildeler beviset.

HC-bevis gis for minst 2 år av gangen til maks 10 år av gangen.

Man må sende søknad til kommunens tjeneste- og koordineringskontor/bestillerkontor/søknadskontor (kjært barn har mange navn!). I noen kommuner har de egen parkeringsetat. Om man lurer på hvor man finner søknaden eller hvem den skal sendes til, er det lurt å sjekke kommunens nettside eller ringe kommunens servicetorg.

Søknaden må inneholde legeattest og tydelig beskrive behovet for HC-parkering. Opplysninger om man trenger ekstra plass, f.eks. til heis eller at man må ha døren helt åpen for å komme seg ut av bilen, samt hvor man ofte må parkere (f.eks. jobb, studier, sykehus, fysioterapi, annen behandling, fritidsaktiviteter o.l.). Det må også legges ved et bilde (passfoto-størrelse).

HC-beviset gir følgende

  • Bompengefritak. Det må sendes mail/brev til bompengeselskapet med bilde av vedtak og/eller bilde av HC-beviset (de trenger informasjon om hvem det gjelder og lengde på perioden for HC-beviset). Det er mulig å registere fritak på inntil to biler når man er foreldre til barn med gyldig HC-bevis.
  • Gratis parkering på oppmerkede HC-plasser på kommunale parkeringsplasser.
  • Gratis parkering på andre avgiftsbelagte parkeringsplasser merket med skilt 552 som soneskilt eller hovedskilt.
  • Fritak for piggdekkgebyr.

OBS! På parkeringsplasser drevet av private selskap må man som regel betale avgift, men avgiften kan kun kreves dersom betalingsløsningen er universelt utformet!

Parkeringsbeviset kan brukes i alle land.

Det er viktig å huske på at parkeringsbeviset er personlig, altså følger det personen og ikke bilen, og det må ligge synlig i ruta når man parkerer. Det er ikke lov å parkere på HC-parkering uten at personen som eier det er med i bilen/skal hentes der du parkerer. Kommunen kan trekke tilbake gitt parkeringstillatelse ved misbruk.

Lovverk / retningslinjer

Informasjon hos Statens vegvesen

Forskrift om parkering for forflytningshemmede

Søk