Bil Bevis HC Parkering

HC-BEVIS TIL BIL

Du kan søke parkeringsbevis (HC-bevis) til bil dersom barnet ditt har en forflytningshemming/funksjonshemming.

HC-bevis gjelder ikke bare rullestolbrukere!

I tillegg til forflytningshemming, så kvalifiserer man også dersom man har nedsatt utholdenhet, begrenset gangfunksjon, eller har psykiske utfordringer. Eksempel på overnevnte kan være lungesykdom, hjertesykdom, autisme, tarmsykdom, utviklingshemming etc.).

Det er ingen aldersgrense for HC-bevis og det er kommunen som tildeler beviset.

HC-bevis gis for minst 2 år av gangen til maks 10 år av gangen.

Man må sende søknad til kommunens tjeneste- og koordineringskontor/bestillerkontor/søknadskontor (kjært barn har mange navn!). I noen kommuner har de egen parkeringsetat. Om man lurer på hvor man finner søknaden eller hvem den skal sendes til er det lurt å sjekke kommunens nettside eller ringe kommunens servicetorg.

Søknaden må inneholde legeattest og tydelig beskrive behovet for HC-parkering. Opplysninger om man trenger ekstra plass, f.eks. til heis eller at man må ha døren helt åpen for å komme seg ut av bilen, samt hvor man ofte må parkere (f.eks. jobb, studier, sykehus, fysioterapi, annen behandling, fritidsaktiviteter o.l.). Det må også legges ved bilde (passfoto-størrelse).

HC-beviset gir følgende “fordeler”:

  • Bompengefritak. Det må sendes mail/brev til bompengeselskapet med bilde av vedtak og/eller bilde av HC-beviset (de trenger informasjon om hvem det gjelder og lengde på perioden for HC-beviset). Det er mulig å registere fritak på inntil to biler når man er foreldre til barn med gyldig HC-bevis.
  • Gratis parkering på oppmerkede HC-plasser på kommunale parkeringsplasser.
  • Gratis parkering på andre avgiftsbelagte parkeringsplasser merket med skilt 552 som soneskilt eller hovedskilt.
  • Fritak for piggdekkgebyr.

OBS! På parkeringsplasser drevet av private selskap må man som regel betale avgift, men avgiften kan kun kreves dersom betalingsløsningen er universelt utformet!

HC-beviset kan brukes i alle land.

Det er viktig å huske på at HC-beviset er personlig, altså følger det personen og ikke bilen, og det må ligge synlig i ruta når man parkerer.

Rull til toppen