Aktuelt

FOREDRAG FOR HELSESEKRETÆRER

Det var duket for temakveld for helsesekretærer i Stavanger-regionen denne tirsdagen, og vår styreleder Bettina Lindgren var invitert for å snakke om tvangsbruk mot barn

Les mer

INNSPILLSMØTE MED CRPD-UTVALGET

I dag deltok Løvemammaene i innspillsmøte med CRPD-utvalget på Stortinget. Regjeringen har nemlig satt ned et juridisk ekspertutvalg som skal utrede hvordan FNs konvensjon om

Les mer

FOREDRAG PÅ FAGDAG OM VENTESORG

Torsdag denne uken holdt Statsforvalteren i Innlandet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet (Hedmark) fagdag for helsepersonell i kommunehelsetjenesten, pårørende og andre interesserte. Bære

Les mer

FORELDRESAMLING I BODØ

Denne uken arrangerte Løvemammaene foreldresamling på Nordlandssykehuset i Bodø. Dette er et tilbud vi jobber med å få ut over hele landet, og Bodø-samlingen var

Les mer

MØTE MED NORGES TAXIFORBUND

I dag hadde Løvemammaene et hyggelig og produktivt møte med Norges Taxiforbund. Det var Reidun Wehus fra Ung voksen-komiteen vår og styreleder Bettina Lindgren som

Les mer

FORELDRESAMLING PÅ HAUKELAND I BERGEN

I kveld var det foreldresamling på Lærings- og mestringssenteret ved Haukeland universitetssykehus i Bergen. Det var 50 påmeldte foreldre. Løvemammaenes foreldresamlinger handler om å få

Les mer