Søk
Lukk denne søkeboksen.

Aktuelt

Aktuelt, Bære sammen, Fagdag, Foredrag, Livet med sykt barn, Vårt arbeid

Foredrag i Vesterålen

5. jun 2024

Aktuelt, Bære sammen, Barnepalliasjon, Barnevennlig sykehus, Livet med sykt barn, Spesialisthelsetjenesten, Vårt arbeid

Bære sammen i møte med PALBU Vestre Viken HF Drammen sykehus 

10. mai 2024

Aktuelt, Bære sammen, Barnepalliasjon, Fagdag, Foredrag, Kommunale tjenester, Livet med sykt barn, Søsken som pårørende, Vårt arbeid

Bære Sammen i vakre Nordland  

26. apr 2024

Aktuelt, Foreldresamling, Regionslag, Vårt arbeid

Foreldresamling i Ålesund og Molde

25. apr 2024

Aktuelt, Bære sammen, Barnekoordinator, Foredrag, Livet med sykt barn, Spesialisthelsetjenesten, Vårt arbeid

Foredrag for studenter ved linjeforeningen FRESK ved NTNU Campus Gjøvik  

19. apr 2024

Aktuelt, Høring, Innspill, Interessepolitisk arbeid, Kommunale tjenester, Livet med sykt barn, Regionslag, Søsken som pårørende, Vårt arbeid

Høringsinnspill til plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker

19. apr 2024

Aktuelt, Fagdag, Foredrag, Spesialisthelsetjenesten, Tvangsbruk mot barn

Foredrag om tvangsbruk på Bærum sykehus

18. apr 2024

Aktuelt, Fritid og kultur, Interessepolitisk arbeid, Ledsagerbevis, Regionslag, Vårt arbeid

Ingen aldersgrense på ledsagerbevis i Hadsel kommune

17. apr 2024

Aktuelt, Barnevennlig sykehus, Fagdag, Foredrag, Livet med sykt barn, Spesialisthelsetjenesten, Vårt arbeid

Bioingeniørdagen 2024

15. apr 2024

Aktuelt, Bære sammen, Barnepalliasjon, Fagdag, Foredrag, Hjelpetjenesten, Livet med sykt barn, Minoritetsperspektiv, Spesialisthelsetjenesten, Vårt arbeid

Foredrag om kultursensitivitet og palliasjon 

11. apr 2024

Aktuelt, Avlastning, Bære sammen, Barnepalliasjon, Barnevennlig sykehus, Fagdag, Foredrag, Livet med sykt barn, Minoritetsperspektiv, Søsken som pårørende, Spesialisthelsetjenesten, Vårt arbeid

Foredrag i Nord-Norge

9. apr 2024

Aktuelt, Barnevennlig sykehus, Høring, Innspill, Interessepolitisk arbeid, Livet med sykt barn, Søsken som pårørende, Spesialisthelsetjenesten, Transport, Vårt arbeid

Høringsinnspill ang. endringer i pasientreiseforskriften

7. apr 2024

Aktuelt, Høring, Innspill, Interessepolitisk arbeid, Regionslag, Spesialisthelsetjenesten, Vårt arbeid

Høringsinnspill ang. nedbygging av tilbud ved Klinikk Alta

1. apr 2024

Aktuelt, Bære sammen, Barnepalliasjon, Fagdag, Foredrag, Forskning og studier, Livet med sykt barn, Vårt arbeid

Foredrag i Bodø

20. mar 2024

Aktuelt, BUP, Hjelpetjenesten, Interessepolitisk arbeid, Livet med sykt barn, NAV, Pleiepengeaksjonen, Spesialisthelsetjenesten, Stønader og ytelser, Vårt arbeid

Nytt brev til Sørlandet sykehus ang. pleiepenger og legeerklæring

15. mar 2024

Aktuelt, Bære sammen, Barnepalliasjon, Interessepolitisk arbeid, Livet med sykt barn, Ressurspersoner i Løvemammaene, Søsken som pårørende, Spesialisthelsetjenesten, Vårt arbeid

Møte ang. ambulante palliative team

14. mar 2024

Aktuelt, Bære sammen, Barnepalliasjon, Foredrag, Forskning og studier, Hjelpetjenesten, Minoritetsperspektiv, Vårt arbeid

Kultursensitivitet i møte med minoritetsfamilier

14. mar 2024

Aktuelt, Bære sammen, Barnepalliasjon, Hjelpetjenesten, Kommunale tjenester, Likestilling, Livet med sykt barn, Søsken som pårørende, Spesialisthelsetjenesten, Vårt arbeid

Bære sammen i møte ang. ambulante palliative team i Oslo

14. mar 2024

Aktuelt, Avlastning, Foredrag, Forskning og studier, Livet med sykt barn, Ressurspersoner i Løvemammaene, Vårt arbeid

Foreldreerfaringer ved Høgskolen i Innlandet, Campus Elverum

8. mar 2024

Aktuelt, Barnevennlig sykehus, Fritid og kultur, Interessepolitisk arbeid, Livet med sykt barn, Ressurspersoner i Løvemammaene, Spesialisthelsetjenesten, Vårt arbeid

Møte med Polyfon om musikkterapi

7. mar 2024

Aktuelt, Vårt arbeid

Pleiepenger, BUP og legeerklæring

1. mar 2024

Aktuelt, Barnepalliasjon, Barnevennlig sykehus, Fagdag, Foredrag, Forskning og studier, Livet med sykt barn, Spesialisthelsetjenesten, Vårt arbeid

Foredrag for masterstudenter i barnesykepleie ved OsloMet

27. feb 2024

Aktuelt, Interessepolitisk arbeid, Likestilling, Livet med sykt barn, Pleiepengeaksjonen, Stønader og ytelser, Vårt arbeid

Brev om «en rausere pleiepengeordning»

19. feb 2024

Aktuelt, Høring, Innspill, Interessepolitisk arbeid, Kommunale tjenester, Likestilling, Livet med sykt barn, Vårt arbeid

Høringsinnspill til Polyfons strategi

19. feb 2024

Aktuelt, Høring, Innspill, Interessepolitisk arbeid, Livet med sykt barn, Spesialisthelsetjenesten, Vårt arbeid

Høringsinnspill – Anbud på folketrygdfinansierte legemidler

15. feb 2024

Aktuelt, Foredrag, Livet med sykt barn, Vårt arbeid

Foredrag for studenter ved Nord Universitetet

9. feb 2024

Aktuelt, Bære sammen, Barnepalliasjon, Foredrag, Hjelpetjenesten, Livet med sykt barn, Vårt arbeid

Hele 2,4 millioner kroner til Bære Sammen!

8. feb 2024

Aktuelt, Foredrag, Livet med sykt barn, Søsken som pårørende, Spesialisthelsetjenesten, Vårt arbeid

Foredrag for studenter

8. feb 2024

Aktuelt, Vårt arbeid

Løvemammaene om forskning og rekruttering til prosjekter

6. feb 2024

Aktuelt, Bære sammen, Barnepalliasjon, Barnevennlig sykehus, Fagdag, Foredrag, Livet med sykt barn, Søsken som pårørende, Spesialisthelsetjenesten, Vårt arbeid

Fagdag om barn for sykepleiestudenter

2. feb 2024

Søk