Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foredrag om oppfølging av barn i sorg og krise 

Tirsdag var prosjektleder for Bære sammen Eline Grelland Røkholt invitert til å holde foredrag ved Madlamark skole i Stavanger. Foredraget handlet om oppfølging av barn og unge som lever med alvorlig sykdom, livskriser eller mister noen i nær familie.  

De fremmøtte fikk en kveld med fokus på nyere forståelse av sorg og sorgteori, forventninger om sorgreaksjoner hos barn, og forholdet mellom hverdagsfungering hos berørte barn og unge og innvirkning på skolefungering. I en krevende livssituasjon som trekker seg over lang tid, er det helt vesentlig at de voksne rundt barn ikke mister fokus på de belastningene som påvirker barnet, selv om det kan virke «som lenge siden», eller om barnet ikke viser sine reaksjoner med tristhet eller med behov for trøst. Barns reaksjoner kan spenne over et stort mangfold, og hvordan barn uttrykker seg eller har behov for å bli møtt, vil også variere med det enkelte barn ut fra hvordan de er.  

Barnepalliasjonsprosjektet Bære sammen følger et antall familier i området, og Løvemammaenes hjelpetjeneste har også stor pågang fra familier herfra. Foredraget var åpent for foreldre, og ansatte i skole og helsesektoren, og vi takker FAU ved Madlamark for invitasjonen og for å velge å fokusere på et vanskelig men viktig tema.  

Søk