Søk
Close this search box.

Fagdag

Foredrag for helsepersonell på NLSH Bodø

To tirsdager på rappen har Løvemammaene deltatt på fagdager på Nordlandssykehuset i Bodø. Deltakerne har vært helsepersonell tilknyttet barneavdelingen og nyfødtintensivavdelingen, og bestillingen har vært å snakke om barnepalliasjonslivet. Det var medlem i Bære sammen-prosjektet vårt, Janne Fjelde Thu, og styreleder Bettina Lindgren som holdt to to timers lange foredrag på vegne av Løvemammaene disse …

Foredrag for helsepersonell på NLSH Bodø Les mer »

Foredrag for SAMBA i Skien

I dag var Løvemammaene invitert til å holde foredrag om pårørendeperspektivet og møtet med hjelpeapparatet for ansatte ved SAMBA kompetansested og avlastningsenhet i Skien. SAMBA er et felles kommunalt kompetansested for Skien og Porsgrunn som tilrettelegger og kvalitetssikrer tverrfaglige kommunale tjenester overfor barn med store og omfattende funksjonshindringer. SAMBA har også noen avlastningsplasser for barn …

Foredrag for SAMBA i Skien Les mer »

Innlegg på fagmøte innenfor humangenetikk i Oslo

Torsdag 9. november deltok Beate Søraunet fra Bære sammen-prosjektet vårt på et fagmøte innenfor humangenetikk i Oslo. Her ble det blant annet snakket om nyfødtscreening, og den nye behandlingen som nå er tilgjengelig for barn som fødes med metakromatisk leukodystrofi (MLD).   Beate bidro til fagdagen ved å holde et innlegg om dagliglivets utfordringer for familier …

Innlegg på fagmøte innenfor humangenetikk i Oslo Les mer »

Foreldreperspektivet – å ha barn i avlastningsbolig

Anne Kristine Risvand Myrseth i Bære Sammen sin prosjektgruppe i Løvemammaene var så heldig å bli invitert til å holde foredrag for alle ansatte på avlastningsboligene i Tønsberg kommune denne torsdagen. Temaet for foredraget var foreldreperspektivet i det å ha barn i avlastning, og om tanker og erfaringer fra foreldreperspektivet.  Anne Kristine fortalte litt om livet …

Foreldreperspektivet – å ha barn i avlastningsbolig Les mer »

Foredrag på fagdag om pårørende 

Onsdag denne uken holdt Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet fagdag for helsepersonell i kommunehelsetjenesten på tvers av flere kommuner. Bære sammen sin prosjektleder, Eline Grelland Røkholt, var invitert for å snakke om pårørendelivet og det å være foreldre til alvorlig syke barn.  Forståelser av hvordan hjelpere kan møte familier i deres behov var hovedbudskapet i …

Foredrag på fagdag om pårørende  Les mer »

Søsken som pårørende i fokus på SUS

Løvemammaene ble invitert til å holde foredrag om søsken som pårørende og barn som har mistet søsken etter langvarig sykdom på fagdag for ansatte ved Stavanger Universitetssykehus. Det var medlem i Bære sammen, Janne Fjelde Thu, og styreleder Bettina Lindgren som deltok på vegne av Løvemammaene denne dagen, gjennom barnepalliasjonsprosjektet vårt Bære sammen. Janne og …

Søsken som pårørende i fokus på SUS Les mer »

Fagdag for Nittedal kommune

Løvemammaene var så heldige å bli invitert til å holde fagdag for ansatte som jobber på Nittedal avlastningssenter denne uken. Ønskene for fagdagen var både kunnskap om rettigheter og lovverk, pårørendeperspektiv og samarbeid mellom instanser og pårørende. Det var prosjektleder i Bære sammen, Eline Grelland Røkholt, og styreleder i Løvemammaene, Bettina Lindgren, som holdt denne …

Fagdag for Nittedal kommune Les mer »

Fagdag om legemidler til barn

I dag deltok Løvemammaene på fagdag om legemidler til barn i regi av Norske Sykehusfarmasøyters Forening, der vi hadde blitt bedt om å holde foredrag om foreldreperspektivet, utfordringer og behov i møte med sykehusapotekene. Det var styremedlem Lene Nilsen og styreleder Bettina Lindgren fra sentralstyret som representerte Løvemammaene denne dagen. Bettina innledet med informasjon om …

Fagdag om legemidler til barn Les mer »

Fagdager om barn på NLSH Vesterålen i Stokmarknes

Denne uken ble det holdt fagdager for helsepersonell som møter barn på sykehuset i Vesterålen, Stokmarknes, i forbindelse med Nordlandssykehusets viktige prosjekt “Et barnevennlig sykehus”. Løvemammaene var invitert til å holde foredrag begge dagene. Det var vår styreleder Bettina Lindgren som representerte Løvemammaene disse dagene. Hun snakket litt om Løvemammaenes hjelpetjeneste og barnepalliasjonsprosjekt Bære sammen, …

Fagdager om barn på NLSH Vesterålen i Stokmarknes Les mer »

Løvemammaene på fagdag i Karmøy kommune

I dag var prosjektleder for Bære sammen, Eline Grelland Røkholt, invitert av «Sammen for sorgstøtte for barn og unge i Karmøy» til å holde foredrag en hel dag om barn, sorg og kriser. Fagdagen i sin helhet handlet om oppfølging av barn og unge som lever med alvorlig sykdom, traumer eller mister noen i nær …

Løvemammaene på fagdag i Karmøy kommune Les mer »

Skroll til toppen
Søk