Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foredrag for SAMBA i Skien

I dag var Løvemammaene invitert til å holde foredrag om pårørendeperspektivet og møtet med hjelpeapparatet for ansatte ved SAMBA kompetansested og avlastningsenhet i Skien.

SAMBA er et felles kommunalt kompetansested for Skien og Porsgrunn som tilrettelegger og kvalitetssikrer tverrfaglige kommunale tjenester overfor barn med store og omfattende funksjonshindringer. SAMBA har også noen avlastningsplasser for barn som trenger høy grad av tverrfaglig høyskolekompetanse.

Det var styreleder Bettina Lindgren og medlem i Bære sammen-prosjektet Janne Fjelde Thu som holdt foredraget på vegne av Løvemammaene.

De snakket litt om Løvemammaene og våre prosjekter (hjelpetjenesten og Bære sammen), hvordan det er å få et sykt barn, hvordan det rammer oss på ulike måter, «forbudte tanker» og alt som skjuler seg under overflaten av dårlig samvittighet, sorg og emosjonell overbelastning, samt psykiske og fysiske plager man ofte får av å stå i krevende hverdager over tid.

De snakket om faktorer som skaper utrygge hverdager, og faktorer som skaper tillit og trygghet. Fra et pårørendeperspektiv delte de erfaringer fra møtet med hjelpeapparatet og avlastningstjenester på både godt og vondt, og kom med velmente råd de ansatte kan ta med seg videre.

SAMBA var så rause å by på lunsj avslutningsvis, og vi takker så mye for både mat, god dialog, blomster og ikke minst invitasjonen!

Ønsker din arbeidsplass foredrag fra Løvemammaene? Les mer her.

Søk