Interessepolitisk arbeid

INNSPILLSMØTE MED CRPD-UTVALGET

I dag deltok Løvemammaene i innspillsmøte med CRPD-utvalget på Stortinget. Regjeringen har nemlig satt ned et juridisk ekspertutvalg som skal utrede hvordan FNs konvensjon om rettighetene til personer med funksjonsvariasjon (CRPD) skal innlemmes i norsk lov. Utvalget inviterte derfor organisasjoner som representerer denne gruppen til å gi innspill til utredningen. Utvalget skal utrede inkorporering av …

INNSPILLSMØTE MED CRPD-UTVALGET Les mer »

INNSPILLSMØTE OM FRITID MED HØYRES STORTINGSGRUPPE

I dag var Løvemammaene invitert av Høyre på Stortinget til å komme med innspill om en inkluderende fritid for barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Det takket vi selvfølgelig ja til. Det var vår styreleder Bettina Lindgren som deltok på vegne av Løvemammaene, og fokuset til Løvemammaene var selvsagt hvordan å skape et inkluderende …

INNSPILLSMØTE OM FRITID MED HØYRES STORTINGSGRUPPE Les mer »

ÅRLIG OPPFØLGINGSMØTE OM PALLIASJON TIL BARN OG UNGE

For fjerde gang deltok Bære sammen på det årlige oppfølgingsmøte som Barnesykepleierforbudet og Barnelegeforeningens interessegruppe barnepalliasjon inviterer til. Her deltar ledere for de regionale teamene og relevante pasient- og brukerorganisasjoner. Fra Bære sammen deltok Anne Kristine Risvand Myrseth, Marlene Ramberg og Eline Grelland Røkholt.  I møtet gjøres en presentasjonsrunde der alle deltakere legger frem sine …

ÅRLIG OPPFØLGINGSMØTE OM PALLIASJON TIL BARN OG UNGE Les mer »

BAMBLE KOMMUNE HAR FJERNET ALDERSGRENSEN FOR LEDSAGERBEVIS

Saken om ledsagerbevis engasjerte flere i Bamble kommunestyre, da saken kom opp til behandling i februar. Det var etter anmodning fra Løvemammaene Sør-Øst og interpellasjon fra Bård Hoksrud (FRP) før jul, at saken skulle stemmes over. Til tross for negativ innstilling fra administrasjonen i kommunen, gikk politikerne i Bamble kommunestyre heldigvis enstemmig inn for å …

BAMBLE KOMMUNE HAR FJERNET ALDERSGRENSEN FOR LEDSAGERBEVIS Les mer »

INGEN ALDERSGRENSE PÅ LEDSAGERBEVIS I FJORD KOMMUNE

Etter at regionslaget vårt Løvemammaene Midt har sendt ut purringer til alle kommuner i regionen som ikke hadde svart på anmodningen om å fjerne aldersgrensen på ledsagerbevis, har det nå kommer svar fra Fjord kommune på Sunnmøre. I svarbrevet kommer det frem en skikkelig gladnyhet, nemlig at også Fjord kommune nå har tatt anmodningen vår …

INGEN ALDERSGRENSE PÅ LEDSAGERBEVIS I FJORD KOMMUNE Les mer »

SENJA KOMMUNE FJERNER ALDERSGRENSEN PÅ LEDSAGERBEVIS

Regionslaget vårt Løvemammaene Nord fikk denne uken tilbakemelding fra Senja kommune på anmodningen om å fjerne nedre aldersgrense på ledsagerbevis. Regionslaget vårt i Nord har vært aktive pådrivere siden oppstart for å få aldersgrensen bort i kommunene i Nord-Norge, og nylig sendte de ut purringer til kommunene som ikke hadde svart. Det gir resultater. Senja …

SENJA KOMMUNE FJERNER ALDERSGRENSEN PÅ LEDSAGERBEVIS Les mer »

ledsagerbevis oslo

INGEN ALDERSGRENSE PÅ LEDSAGERBEVIS I BYDELENE I OSLO

Alle bydeler i Oslo kommune har nå fjernet aldersgrensen for å få ledsagerbevis. Hurra! Løvemammaene region Sør-Øst har tidligere sendt anmodning til både den enkelte bydel i Oslo, samt til Byrådet i Oslo kommune og anmodet dem om å fjerne aldersgrensen på ledsagerbevis. I januar 2023 purret vi på bydelene, og ba om en redegjørelse …

INGEN ALDERSGRENSE PÅ LEDSAGERBEVIS I BYDELENE I OSLO Les mer »

OVERHALLA KOMMUNE FJERNER ALDERSGRENSE FOR LEDSAGERBEVIS

Hurra! Flere barn blir inkludert i samfunnet nå når nok en kommune i Trøndelag fjerner aldersgrensen for ledsagerbevis. Løvemammaenes regionslag Midt fikk i dag den gode nyheten fra enhetsleder i Overhalla kommune, om at også de nå har fjernet aldersgrensen for å kunne få ledsagerbevis i sin kommune. Dette er veldig gledelige nyheter! Det nytter …

OVERHALLA KOMMUNE FJERNER ALDERSGRENSE FOR LEDSAGERBEVIS Les mer »

FITJAR, BOKN OG KINN KOMMUNE HAR FJERNET ALDERSGRENSEN FOR LEDSAGERBEVIS

Den seneste tiden har regionslaget vårt Løvemammaene Vest sendt purringer på vår anmodning om å fjerne aldersgrensen på ledsagerbevis. Nå har flere kommuner i Rogaland og Vestland svart. Det viser seg at aldersgrensen for ledsagerbevis i Fitjar kommune ble fjernet allerede i desember-22. Dette er veldig, veldig gledelig! Bokn kommune har også endelig fjernet aldersgrensen. …

FITJAR, BOKN OG KINN KOMMUNE HAR FJERNET ALDERSGRENSEN FOR LEDSAGERBEVIS Les mer »

VESTNES KOMMUNE FJERNER ALDERSGRENSEN FOR LEDSAGERBEVIS

I dag fikk Løvemammaene region Midt gladnyheten om at også Vestnes kommune fjerner aldersgrensen for ledsagerbevis etter anmodningen vi sendte. Det bekreftet saksbehandler i Vestnes kommune via e-post. Vi jubler for dette, og på vegne av alle medlemmene våre i Vestnes! Løvemammaene Midt har purret flere ganger på kommunene i regionen etter noe laber respons …

VESTNES KOMMUNE FJERNER ALDERSGRENSEN FOR LEDSAGERBEVIS Les mer »