Søk
Lukk denne søkeboksen.

Høringsinnspill – Anbud på folketrygdfinansierte legemidler

Løvemammaene har sendt inn innspill til Helse- og omsorgsdepartementet på høring om anbud på folketrygdfinansierte legemidler. Les hele innspillet under.

Løvemammaene logo brev

Høringsinnspill – Anbud på folketrygdfinansierte legemidler

Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Vi brenner forstøtte, frihet og likestilling til hele familien. Organisasjonen er voksende og har nå over 7900 medlemmer. 

Løvemammaene opplever at mange medikamenter til barn må søkes på blåreseptforskriftens § 3. Grunnen for det kan være at barnet må ha medikamentet i form av mikstur i gastrostomi, da enkelte tabletter ikke kan løses opp i vann, eller at tilpasset styrke ikke går under blåreseptforskriftens § 2. Dette er et tungvint system for mange av våre medlemmer som har barn med kompliserte sykdomsbilder, der et barn kan ha så mange som 10 ulike medisiner gjennom et døgn, fordelt på enda flere doser. Noen medisiner er også så livsviktige at det ikke kan ventes på vedtak og pårørende må da betale for medisiner selv, og sende refusjon til HELFO. Langt ifra alle pårørende har en slik økonomi at de kan legge store summer inntil pengene blir refundert. Vi opplever dog at sykehusapotekene i noen tilfeller kan gjøre unntak med å levere ut medikamentet inntil at HELFO har fattet vedtak. Derimot opplever man store utfordringer med de private apotekkjedene som ikke våger å ta den type risiko. Man kan ikke være prisgitt hvilket apotek man er tilknyttet eller henter medisiner på.  

Løvemammaene anbefaler at man i det videre arbeidet med legemidler til barn, i langt større grad jobber med å få medikamenter som denne pasientgruppen bruker over på blåreseptforskriftens § 2. Dette vil lette arbeidsprosessen til leger i spesialisthelsetjenesten, samt byrden som pårørende må bære i påvente av vedtak. En slik endring vil i så måte også være ressursbesparende.  

Med vennlig hilsen 

Løvemammaene 

Søk