Søk
Lukk denne søkeboksen.

Om Løvemammaene

Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Vi brenner for støtte, frihet og likestilling til hele familien.

Om Løvemammaene

Løvemammaer, ble vi kalt. Vi var en gruppe mødre som brølte i protest mot enkelte av Solberg-regjeringens katastrofale endringer i pleiepengeordningen. Løvemammaer, fordi vi kvesset klørne, kjempet for barna våre og ga oss ikke før vi vant gjennom. Alle foreldre har vel følt seg som løver iblant, enten de er mødre eller fedre. Vi som er foreldre til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon må ekstra ofte ta løvehammen på.

I kjølvannet av pleiepengeaksjonens første høst, ble Snapchat-kanalen Løvemammaene født. Her forteller 12–14 faste snappere om livet med alvorlig syke barn. Kanalen har raskt blitt svært populær, og har i dag ca. nærmere 100 000 følgere.

Ett år etter at pleiepengeaksjonen blåste i gang, fortsatte vi kampen for en rettferdig pleiepengeordning. Aksjonen var så vellykket at vi ble omtalt i boka Jakta på makta av Bård Vegar Solhjell og Ketil Raknes: «…mødrene som ble lobbyister, gjorde det meste rett (…) De hadde et klart mål, og en strategi. De baserte seg på fakta og kunnskap og satte argumentene sine inn i et samfunnsperspektiv. De satte dagsorden i mediene og skaffet seg ambassadører.» Ved nyttår 2018 kåret Audun Lysbakken pleiepengeaksjonen og Løvemammaene til årets navn.

Gjennomslaget i pleiepengeaksjonen og den enorme interessen rundt Snapchat-kanalen gjorde at vi fikk blod på tann. Det var så utrolig mange flere kamper å kjempe for rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Vi hadde gjort oss mange erfaringer, og vi var klare for å sette kunnskapen i system: Den 21. februar 2019 stiftet vi organisasjonen Løvemammaene.

I løpet av tiden vi har eksistert, har vi vært aktive i media, i møter med politikere og organisasjoner. Vi har benyttet oss av vår sterkeste påvirkningskanal – sosiale medier. Vi har fått flere gjennomslag i pleiepengesaken, sikret retten til å beholde hjelpestønad ved langvarige sykehusopphold, samt 30 millioner kroner i øremerkede midler til barnepalliative team i hele landet. Vi har også satt andre saker på dagsorden, som f.eks. BPA til barn og behovet for helsehjelp i BPA, retten til et språk og behovet for å innlemme ASK i språkloven, vi har jobbet for å fjerne aldersgrensen for ledsagerbevis i alle landets kommuner, og ikke minst har vi satt søkelyset på den manglende rettssikkerheten for barn og ungemed sykdom eller funksjonsvariasjon i Norge.

Vi er også heldige som har flere ressurspersoner i Løvemammaene, som jobber spesifikt og målrettet inn mot helt konkrete saker som opptar oss. Ressurspersonene våre er engasjerte og kunnskapsrike medlemmer, som brenner for å bidra til å gjøre samfunnet til et bedre sted for våre barn. Her kan dere lese mer om ressurspersonene våre.

I 2021 startet vi både barnepalliasjonsprosjektet vårt Bære sammen og Løvemammaenes hjelpetjeneste. Bære sammen bistår medlemmene våre som har barn med livstruende sykdommer og/eller forventet forkortet levetid. Bære sammen fungerer både som et ambulant team til disse familiene, samt som en del av hjelpetjenesten. I tillegg når de ut til politikere og fagmiljø, deltar i forskningsprosjekter og holder foredrag. Løvemammaenes hjelpetjeneste er et svært viktig og uunnværlig tilbud for medlemmene våre. Det er en tjeneste som støtter, veileder og hjelper familiene med det de måtte ønske og trenge i møte med hjelpeapparatet, både søknader, klager, bistand møter mv. Bare i 2022 hjalp vi hele 400 medlemsfamilier. Alle ansatte i hjelpetjenesten har både egenerfaring som løveforeldre og nødvendig fagkompetanse. Dere kan lese mer om Løvemammaenes hjelpetjeneste her.

I løpet av 2022 stiftet vi 4 regionslag: Nord, Midt, Vest og Sør-Øst. Regionslagene skaper lokale tilbud for medlemmer, deltar i lokale brukerutvalg, samt engasjerer seg og påvirker interessepolitisk i kommuner og fylker i sin region. Her kan dere lese mer om regionslagene våre her.  

Dere kan komme i kontakt med oss i sentralstyret her.

Hilsen sentralstyret

Fra venstre: Hanne Svensrud, Nina Herigstad, Marianne Lium, Gunn Helen Ege, Sandra Mildh, Janne Fjelde Thu, Marlene Ramberg, Guri Wevelstad, Elin Gunnarsson, Bettina Lindgren, Eline Grelland Røkholt og Lene Nilsen. Ikke på bildet: Helle Cecilie Palmer og Jannicke Sivertsen. Foto: CF-Wesenberg.
Søk