Om Løvemammaene

Løvemammene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre syke og funksjonshemmede barn og unges rettigheter i Norge.

Om Løvemammaene

Løvemammaer, ble vi kalt. Vi var en gruppe mødre som brølte i protest mot enkelte av Solberg-regjeringens endringer i pleiepengeordningen. Løvemammaer, fordi vi kvesset klørne, kjempet for barna våre og ga oss ikke før vi vant gjennom. Alle foreldre har vel følt seg som løver iblant, enten de er mødre eller fedre. Vi som er foreldre til syke og funksjonshemmede barn må ekstra ofte ta løvehammen på.

I kjølvannet av pleiepengeaksjonens første høst, ble Snapchat-kanalen Løvemammaene født. Her forteller 12–14 faste snappere om livet med alvorlig syke barn. Kanalen har raskt blitt svært populær, og har i dag ca 80 000 følgere.

Ett år etter at pleiepengeaksjonen blåste i gang, fortsatte vi kampen for en rettferdig pleiepengeordning. Aksjonen var så vellykket at vi ble omtalt i boka Jakta på makta av Bård Vegar Solhjell og Ketil Raknes: «…mødrene som ble lobbyister, gjorde det meste rett (…) De hadde et klart mål, og en strategi. De baserte seg på fakta og kunnskap og satte argumentene sine inn i et samfunnsperspektiv. De satte dagsorden i mediene og skaffet seg ambassadører.» Ved nyttår 2018 kåret Audun Lysbakken pleiepengeaksjonen og Løvemammaene til årets navn.

Gjennomslaget i pleiepengeaksjonen og den enorme interessen rundt Snapchat-kanalen gjorde at vi fikk blod på tann. Det var så utrolig mange flere kamper å kjempe for rettighetene til syke og funksjonshemmede barn og unge. Vi hadde gjort oss mange erfaringer, og vi var klare for å sette kunnskapen i system: Den 21. februar 2019 stiftet vi organisasjonen Løvemammaene.

I løpet av tiden vi har eksistert, har vi vært aktive i media, i møter med politikere og organisasjoner. Vi har benyttet oss av vår sterkeste påvirkningskanal – sosiale medier. Vi har fått flere gjennomslag i pleiepengesaken og har satt andre saker på dagsorden, som f.eks. BPA til barn og barnepalliasjonteam i hele landet. Vi har også opprettet flere komitéer i Løvemammaene, som skal jobbe spesifikt og målrettet inn mot helt konkrete saker som opptar oss. Komitéene består av engasjerte og kunnskapsrike medlemmer som brenner for å bidra til å gjøre samfunnet til et bedre sted for våre barn.

Her kan dere lese mer om komitéene og komitémedlemmene.

Hilsen styret

Bak fra venstre: Lene Nilsen, Gunn Helen Ege, Camilla Nilsen, Jannicke Sivertsen og Marianne Lium. Foran fra venstre: Nina Bakkefjord, Karoline Myrland Hagen, Bettina Lindgren, Elin Gunnarsson, Marlene Ramberg og Nina Herigstad. Ikke til stede: Helle Cecilie Palmer.
Rull til toppen