Søk
Lukk denne søkeboksen.

Regionslag

Løvemammaene har fire aktive regionslag i Norge. Regionslagene skaper lokale tilbud for medlemmer, deltar i lokale brukerutvalg, samt engasjerer seg og påvirker interessepolitisk i kommuner og fylker i sin region.

Løvemammaene Nord

Løvemammaene Nord dekker fylkene Finnmark, Troms og Nordland.

Foto: Westgård Foto

Løvemammaene Midt

Løvemammaene Midt dekker fylkene Møre og Romsdal, og Trøndelag.

Løvemammaene Vest

Løvemammaene Vest dekker fylkene Vestland og Rogaland.

Løvemammaene Sør

Løvemammaene Sør dekker fylket Agder.

Familie/bakgrunn:
Mamma til ei jente på 3 år med blant annet diagnosene CP (cerebral parese) spastisk diplegi grad 4, hjertefeilen Fallots tetrade, epilepsi, og spise- og ernæringsvansker m.m. Er helsefagarbeider og studerer vernepleie. 

Derfor er jeg medlem i Løvemammaene:
Jeg er genuint opptatt av og brenner for et likestilt samfunn. 

 

 

Familie/bakgrunn:
Mamma til ei jente på 3 år med blant annet diagnosene CP (cerebral parese) spastisk diplegi grad 4, hjertefeilen Fallots tetrade, epilepsi, og spise- og ernæringsvansker m.m. Er helsefagarbeider og studerer vernepleie. 

Derfor er jeg medlem i Løvemammaene:
Jeg er genuint opptatt av og brenner for et likestilt samfunn. 

 

 

Løvemammaene Øst

Løvemammaene Øst dekker fylkene Innlandet, Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold, Akershus og Oslo.

Søk