Søk
Lukk denne søkeboksen.

Hjelpetjenesten

Løvemammaenes hjelpetjeneste

Et unikt tilbud for hovedmedlemmer i organisasjonen. Løvemammaenes hjelpetjeneste er et pilotprosjekt driftet med bl.a. tilskudd fra Stiftelsen DAM, og er godkjent som rettshjelpsvirksomhet av Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet i Norge.

Få hjelp i en krevende hverdag

Løvemammaenes hjelpetjeneste støtter, veileder og hjelper medlemsfamilier i møte med hjelpeapparatet, både gjennom kartlegging av rettigheter, søknader, klager, bistand i møter med instanser mv. Alle som jobber i hjelpetjenesten har egenerfaring med det å ha et barn med hjelpebehov, samtidig som de har relevant fagkompetanse. Rådgiverne i hjelpetjenesten kan mye om rettigheter og lovverk, og de følger opp over tid for å nå målet om en hverdag med god livskvalitet for dere. 

Vi vet det er tøft å stå i kampene mot systemet og hvor vanskelig det er å finne fram i rettighetsjungelen. Å få den hjelpen og de tjeneste man har krav på er ingen selvfølge, og for mange blir det dessverre en kamp. Mange føler seg alene, men det er dere ikke lenger.

For barna med svært alvorlig sykdom og/eller forventet forkortet levetid har vi et eget team som heter Bære Sammen, som følger opp i tiden før og etter døden med tilbud som veiledning, oppfølging, emosjonell støtte og sorgstøtte til både foreldre, søsken og apparatet rundt barnet. Fordi ingen skal måtte bære sitt alvorlig syke barn alene.

Som hovedregel gjelder tilbudet i hjelpetjenesten for hovedmedlemmer med barn og ungdom mellom 0-18 år, men vi har også et tilbud til familier med unge voksne mellom 18-23 år der foreldre er verge for, eller har samtykke fra det voksne barnet.

OBS! Du må ha et hovedmedlemskap i Løvemammaene for å benytte deg av hjelpetjenesten, dvs. medlemskapet til 400 kr. per år.

Hvordan bruke registreringsskjema

  1. Velg «registrer» øverst i høyre hjørne.
  2. Fyll inn kontaktopplysninger.
  3. Tast inn koden fra SMS.
  4. Trykk på «velg en tjeneste».
  5. Trykk på «venteliste – forespørsel».
  6. Fyll i øvrige opplysninger (alder på barn, diagnoser, kort om situasjonen deres og hva du ønsker hjelp til)
  7. Trykk på «legg meg til på ventelisten». Dersom du ikke kan trykke på knappen for å legge til, kan det være at du har skrevet for lang tekst. Prøv å ta bort noe slik at knappen blir blå igjen.


Hva skjer etter at du har registrert deg?

Du vil bli kontaktet så snart som mulig, men det må dessverre påregnes litt ventetid i perioder. Ta kontakt om det haster veldig (se e-post for kontakt nedenfor).


Hva gjør du dersom du har kort klagefrist?

Ønsker du hjelp til en klage og har kort klagefrist, så må du be aktuell instans om utsettelse på denne! Spørsmålet om utsatt klagefrist må du sende skriftlig til instansen som du skal klage til. Nedenfor kan dere se og kopiere et eksempel på hva dere kan skrive for å be om utsatt klagefrist:
«Undertegnede ber om utsatt klagefrist på dette vedtaket, da jeg ønsker å la meg bistå av annen fullmektig jf. Forvaltningsloven.» Vis gjerne til referanse/saksnummer når i henvendelsen. Hvis du får avslag på utsatt klagefrist, må du gi beskjed til hjelpetjenesten med en gang.


Spørsmål mens du venter?

Er du usikker på om du har fått registrert deg på ventelisten, har spørsmål om ventetid, vil informere om noe viktig (f.eks. et viktig møte innen kort tid som du ønsker å ha oss med på, eller dersom om du ikke får medhold i utsatt klagefrist), så ber vi deg ta kontakt med oss på mail: hjelp@lovemammaene.no (du skal ikke bruke denne mailen om du allerede har en rådgiver i hjelpetjenesten).

Dersom du allerede har en rådgiver i hjelpetjenesten og løpende kontakt, skal du ikke bruke denne linken.
Kontakt din rådgiver direkte på mail.

Ansatte

Takk til våre støttespillere

Løvemammaene mottar støtte til ulike prosjekter fra stiftelser, fond og helseforetak

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har støttet barnepalliasjonsprosjektet vårt Bære sammen, som også bistår familier i hjelpetjenesten, med 3,4 millioner kroner siden 2021. Fordi ingen skal måtte bære sitt alvorlig syke barn alene.

Kavlifondet

Kavli har støttet Løvemammaenes hjelpetjeneste med 500 000 kroner i 2022 og 400 000 kroner i 2023, og med hjulpet oss å sikre videre drift av et av våre viktigste prosjekter rettet mot medlemmene våre.

Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam støtter Løvemammaenes hjelpetjeneste med nesten 2 millioner kroner over en 3-årsperiode og med hjulpet oss å sikre videre drift av et av våre viktigste prosjekter rettet mot medlemmene våre.

Kontaktskjema hjelpetjenesten

Denne tjenesten krever medlemskap. Les mer om medlemskap.

Tekst

Søk