Hjelpetjenesten

Et pilotprosjekt og tilbud til medlemmer i Løvemammene.
Vi kan veilede og hjelpe dere, samt bistå med å skrive søknader og klager.

Trenger du hjelp og veiledning med søknader?

Løvemammaenes hjelpetjeneste er til for familier som står i krevende hverdager med sine barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon.

Vi støtter, veileder og hjelper familier med det de måtte ønske og trenge i møte med hjelpeapparatet, både søknader, klager, bistand møter m.m. I hjelpetjenesten møter dere rådgivere som selv har/har hatt barn med store oppfølgingsbehov. Alle som jobber i hjelpetjenesten har fagkompetanse, de kan mye om rettigheter, og de følger opp over tid for å nå målet om en hverdag med god livskvalitet for dere. 

Vi vet det er tøft å stå i kampene mot “systemet” og få den hjelpen og de tjeneste man har krav på. Vi vet det er vanskelig å finne fram i rettighetsjungelen, og vi vet mange føler seg alene. Det er dere ikke lenger. Ingen skal måtte bære sitt syke barn alene.

For barna med forventet forkortet levetid har vi et eget team som heter “Bære sammen”, som også følger opp i tiden før og etter døden med tilbud som sorgstøtte og veiledning til både foreldre, søsken og apparatet rundt.

Du må ha et medlemskap i Løvemammaene for å få hjelp gjennom hjelpetjeneste.

Her kan dere melde dere inn: https://lovemammaene.no/bli-medlem/

Først en liten forklaring før du trykker på linken nedenfor for henvendelse til hjelpetjenesten:

Du skal trykke deg videre på en av de blå «knappene». Du kommer deg videre uansett hvilken blå knapp du velger. Når du kommer til «Logg inn» velger du i stedet registrering nederst i høyre hjørnet, fyller inn det man blir bedt om. Så kommer det en kode på sms.

Deretter fyller man i etterspurt informasjon på den siden man kommer til  og skriver litt om hva det gjelder i feltet for beskrivelse. Du er innlogget på sikker sone og det er derfor trygt å også skrive personsensitive informasjon.  

Fint om du skriver alder på barnet det gjelder og evt diagnose, litt om situasjon og hva du ønsker hjelp til. Dessverre er ikke feltet  for beskrivelse uendelig og du må stoppe å skrive når knappen for å legge til på venteliste skifter farge til grått. Trykk til slutt på «Legg meg til på ventelisten».

Du vil deretter bli kontaktet så snart som mulig, men det må påregnes litt ventetid.

Ønsker du hjelp til klage så bør du be om utsatt klagefrist.

NB dersom du allerede har en rådgiver i hjelpetjenesten og løpende kontakt så skal du ikke bruke denne linken.
Da kontakter du i stede rådgiver direkte på mailen du har fått oppgitt

Takk til våre støttespillere

Løvemammaene mottar støtte til ulike prosjekter fra stiftelser, fond og helseforetak

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har finansiert Løvemammaenes barnepalliasjonsprosjekt Bære sammen med 500 000 kroner i 2021 og 700 000 kroner i 2022. Ingen skal måtte bære sitt alvorlig syke barn alene. 

Kavlifondet

Kavli har støttet Løvemammaenes hjelpetjeneste med en halv million kroner i 2022 og med hjulpet oss å sikre videre drift av et av våre viktigste prosjekter rettet mot medlemmene våre.

Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam støtter Løvemammaenes hjelpetjeneste med nesten 1,5 millioner kroner over en 3-årsperiode og med hjulpet oss å sikre videre drift av et av våre viktigste prosjekter rettet mot medlemmene våre.

Kontaktskjema hjelpetjenesten

Denne tjenesten krever medlemskap. Les mer om medlemskap.

Tekst

Rull til toppen
menu not selected