Hjelpetjenesten

Et pilotprosjekt og tilbud til medlemmer: Løvemammenes erfaring og kompetanse til å veilede og bistå med søknader og tunge prosesser.

Trenger du hjelp og veiledning med søknader?

Vi er opptatt av at familier som har barn med funksjonsnedsettelser eller sykdom også skal ha mulighet til gode dager, ha overskudd, et godt familieliv, god livskvalitet og større likestilling med andre familier selv om hverdagen er annerledes.

Da trengs det god og trygg nok hjelp og ikke minst hjelp i rett omfang fra hjelpeinstansene.

Vi vet at det er tøft å stå alene i søknads- og klageprosesser og i møter med systemet, og at det noen ganger kan være vanskelig og utmattende å forholde seg til alt dette helt på egenhånd.

Hos oss møter dere personer som selv vet hvordan det er å leve i krevende hverdager med barn som er syke eller har funksjonsnedsettelser. I hjelpetjenesten er det både erfaringskompetanse og faglig kompetanse, og er et tilbud til Løvemammaenes medlemmer.

Vi kan veilede og hjelpe dere i møte med systemet og i hvordan skrive en god søknad. Når det er nødvendig kan vi også bistå med å skrive søknader og klager, og evt. være med på møter, da fortrinnsvis digitalt.

Vi kan, over en prat på telefon, sammen kartlegge om det er noen tjenester eller ytelser som ikke er på plass, men som ut i fra situasjonen deres burde vært det.

Ønsker du/dere kontakt med oss så send oss henvendelse via kontaktskjema.
En av våre rådgivere vil ta kontakt snarest mulig.

Kontaktskjema hjelpetjenesten

Denne tjenesten krever medlemskap. Les mer om medlemskap.

Tekst

Rull til toppen