Løvemammaenes hjelpetjeneste

Et unikt tilbud til medlemmer i Løvemammaene.

Få hjelp i en krevende hverdag.

Vi støtter, veileder og hjelper familier med det de måtte ønske og trenge i møte med hjelpeapparatet, både søknader, klager, bistand møter m.m. Alle som jobber i hjelpetjenesten har egenerfaring og fagkompetanse, de kan mye om rettigheter, og de følger opp over tid for å nå målet om en hverdag med god livskvalitet for dere. 

Vi vet det er tøft å stå i kampene mot systemet og få den hjelpen og de tjeneste man har krav på, og hvor vanskelig det er å finne fram i rettighetsjungelen. Mange føler seg alene, men det er dere ikke lenger. Ingen skal måtte bære sitt syke barn alene.

For barna med forventet forkortet levetid har vi et eget team som heter “Bære sammen”, som følger opp i tiden før og etter døden med tilbud som sorgstøtte og veiledning til både foreldre, søsken og apparatet rundt.

Du må ha et medlemskap i Løvemammaene for å få hjelp av hjelpetjenesten.

Her kan dere melde dere inn.

Hvordan bruke registreringsskjema:

  • Velg “registrer” øverst i høyre hjørne.
  • Fyll inn kontaktopplysninger.
  • Tast inn koden fra SMS.
  • Trykk på “velg en tjeneste”.
  • Trykk på “venteliste – forespørsel”.
  • Fyll i øvrige opplysninger (alder på barn, kort om situasjon og hva du ønsker hjelp til)
  • Trykk på “legg meg til på ventelisten”.

Du vil deretter bli kontaktet så snart som mulig, men det må påregnes litt ventetid.

Ønsker du hjelp til klage med klagefrist, må du be aktuell instans om utsettelse på denne.

NB! Dersom du allerede har en rådgiver i hjelpetjenesten og løpende kontakt, skal du ikke bruke denne linken.
Kontakt din rådgiver direkte på mail.

Takk til våre støttespillere

Løvemammaene mottar støtte til ulike prosjekter fra stiftelser, fond og helseforetak

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har finansiert Løvemammaenes barnepalliasjonsprosjekt Bære sammen med 500 000 kroner i 2021 og 700 000 kroner i 2022. Ingen skal måtte bære sitt alvorlig syke barn alene. 

Kavlifondet

Kavli har støttet Løvemammaenes hjelpetjeneste med en halv million kroner i 2022 og med hjulpet oss å sikre videre drift av et av våre viktigste prosjekter rettet mot medlemmene våre.

Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam støtter Løvemammaenes hjelpetjeneste med nesten 1,5 millioner kroner over en 3-årsperiode og med hjulpet oss å sikre videre drift av et av våre viktigste prosjekter rettet mot medlemmene våre.

Kontaktskjema hjelpetjenesten

Denne tjenesten krever medlemskap. Les mer om medlemskap.

Tekst