Hjelpetjenesten

Et pilotprosjekt og tilbud til medlemmer i Løvemammene.
Vi kan veilede og hjelpe dere, samt bistå med å skrive søknader og klager.

Trenger du hjelp og veiledning med søknader?

Løvemammaenes hjelpetjeneste er til for familier som står i krevende hverdager med sine syke/funksjonshemmede barn.

Vi støtter, veileder og hjelper familiene med det de måtte ønske og trenge i møte med hjelpeapparatet, både søknader, klager, bistand møter m.m. Tilbudet gjelder uansett hvor omfattende saken er og hvor lang tid det tar. Løvemammaenes hjelpetjeneste følger familiene gjennom hele reisen. Vi gir oss aldri.

Vi vet det er tøft å stå i kampene mot “systemet” og få den hjelpen og de tjeneste man har krav på. Vi vet det er vanskelig å finne fram i rettighetsjungelen. Og vi vet mange føler seg alene. Det er dere ikke lenger. Ingen skal måtte bære sitt syke barn alene.

For barna med forventet forkortet levetid har vi et eget team som heter “Bære sammen”, som også følger opp i tiden før og etter døden med tilbud som sorgstøtte og veiledning til både foreldre, søsken og apparatet rundt.

Ønsker du/dere kontakt med oss, så send oss henvendelse via kontaktskjema.
En av våre rådgivere vil ta kontakt snarest mulig.

Hjelpetjenesten er et tilbud til Løvemammaenes medlemmer.

Kontaktskjema hjelpetjenesten

Denne tjenesten krever medlemskap. Les mer om medlemskap.

Tekst

Rull til toppen