Recherche
Fermez ce champ de recherche.

Le service d'aide

Le service d'aide aux mamans lion

Løvemammaenes hjelpetjeneste er et pilotprosjekt driftet med bl.a. tilskudd fra Stiftelsen DAM, og er godkjent som rettshjelpsvirksomhet av Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet i Norge.
Et unikt tilbud for hovedmedlemmer i Løvemammaene. 

Obtenez de l'aide dans un quotidien exigeant

Løvemammaenes hjelpetjeneste støtter, veileder og hjelper medlemsfamilier i møte med hjelpeapparatet, både gjennom kartlegging av rettigheter, søknader, klager, bistand i møter med instanser mv. Alle som jobber i hjelpetjenesten har egenerfaring med det å ha et barn med hjelpebehov, samtidig som de har relevant fagkompetanse. Rådgiverne i hjelpetjenesten kan mye om rettigheter og lovverk, og de følger opp over tid for å nå målet om en hverdag med god livskvalitet for dere. 

Vi vet det er tøft å stå i kampene mot systemet og hvor vanskelig det er å finne fram i rettighetsjungelen. Å få den hjelpen og de tjeneste man har krav på er ingen selvfølge, og for mange blir det dessverre en kamp. Mange føler seg alene, men det er dere ikke lenger.

For barna med svært alvorlig sykdom og/eller forventet forkortet levetid har vi et eget team som heter Bære Sammen, som følger opp i tiden før og etter døden med tilbud som veiledning, oppfølging, emosjonell støtte og sorgstøtte til både foreldre, søsken og apparatet rundt barnet. Fordi ingen skal måtte bære sitt alvorlig syke barn alene.

Som hovedregel gjelder tilbudet i hjelpetjenesten for hovedmedlemmer med barn og ungdom mellom 0-18 år, men vi har også et tilbud til familier med unge voksne mellom 18-23 år der foreldre er verge for, eller har samtykke fra det voksne barnet.

Du må ha et hovedmedlemskap i Løvemammaene for å benytte deg av hjelpetjenesten, dvs. medlemskapet til 400 kr. per år.

Comment utiliser le formulaire d'inscription

  1. Sélectionnez « s'inscrire » dans le coin supérieur droit.
  2. Remplissez les coordonnées.
  3. Entrez le code du SMS.
  4. Appuyez sur « choisir un service ».
  5. Appuyez sur "liste d'attente - demande".
  6. Fyll i øvrige opplysninger (alder på barn, diagnoser, kort om situasjonen deres og hva du ønsker hjelp til)
  7. Appuyez sur "Ajoutez-moi à la liste d'attente". Si vous ne parvenez pas à appuyer sur le bouton pour ajouter, il se peut que vous ayez écrit un texte trop long. Essayez de supprimer quelque chose pour que le bouton redevienne bleu.


Hva skjer etter at du har registrert deg?

Du vil bli kontaktet så snart som mulig, men det må dessverre påregnes litt ventetid i perioder. Ta kontakt om det haster veldig (se e-post for kontakt nedenfor).


Hva gjør du dersom du har kort klagefrist?

Ønsker du hjelp til en klage og har kort klagefrist, så må du be aktuell instans om utsettelse på denne! Spørsmålet om utsatt klagefrist må du sende skriftlig til instansen som du skal klage til. Nedenfor kan dere se og kopiere et eksempel på hva dere kan skrive for å be om utsatt klagefrist:
"Le soussigné demande un report du délai de recours contre cette décision, car je souhaite être assisté par un autre représentant cf. la loi sur l'administration." Vis gjerne til referanse/saksnummer når i henvendelsen. Hvis du får avslag på utsatt klagefrist, må du gi beskjed til hjelpetjenesten med en gang.


Spørsmål mens du venter?

Er du usikker på om du har fått registrert deg på ventelisten, har spørsmål om ventetid, vil informere om noe viktig (f.eks. et viktig møte innen kort tid som du ønsker å ha oss med på, eller dersom om du ikke får medhold i utsatt klagefrist), så ber vi deg ta kontakt med oss på mail: hjelp@lovemammaene.no (vous ne devez pas utiliser cet email si vous avez déjà un conseiller dans le service d'aide).

Dersom du allerede har en rådgiver i hjelpetjenesten og løpende kontakt, skal du ikke bruke denne linken.
Kontakt din rådgiver direkte på mail.

Employés

Merci à nos supporters

Les mères lion reçoivent le soutien de divers projets de fondations, de fonds et d'organismes de santé

La Direction de la Santé

La Direction de la Santé a soutenu notre projet de soins palliatifs pour enfants Bære sammen, qui aide également les familles dans le service de soutien, avec 3,4 millions de NOK depuis 2021. Parce que personne ne devrait avoir à porter seul son enfant gravement malade.

Le Fonds Kavli

Kavli a soutenu le service d'aide Løvemammaenes avec 500 000 NOK en 2022 et 400 000 NOK en 2023, et nous a aidé à assurer la continuité du fonctionnement de l'un de nos projets les plus importants destinés à nos membres.

Barrage de fondation

Stiftelsen Dam soutient le service d'aide de Løvemammaene avec près de 2 millions NOK sur une période de 3 ans et nous a aidé à assurer la poursuite du fonctionnement de l'un de nos projets les plus importants destinés à nos membres.

Formulaire de contact le service d'aide

Ce service nécessite une adhésion. en savoir plus sur adhésion.

Texte

Recherche