Søk
Lukk denne søkeboksen.

Vårt arbeid

Les mer om vårt arbeid, både interessepolitisk, i hjelpeapparatet, gjennom våre samarbeidspartnere, overfor våre medlemmer og internt i organisasjonen vår.

Foredrag for studenter

Varamedlem i sentralstyret, Nina Herigstad, har holdt to foredrag for studenter på vegne av Løvemammaene. Det første var et fysisk foredrag for sykepleierstudenter ved UIS,

Les mer »

Sorgpermisjon

Løvemammaene har sendt inn høringsvar til Stortinget ang. behovet for sorgpermisjon til foreldre som har mistet barn. Det er Løvemammaenes barnepalliasjonsprosjekt Bære sammen som har

Les mer »

Foredrag for SAMBA i Skien

I dag var Løvemammaene invitert til å holde foredrag om pårørendeperspektivet og møtet med hjelpeapparatet for ansatte ved SAMBA kompetansested og avlastningsenhet i Skien. SAMBA

Les mer »

Foredrag om Løvemammaene 

Torsdag denne uken var prosjektleder for Bære sammen, Eline Grelland Røkholt, invitert av Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse i Hole kommune til å holde en

Les mer »

Foreldresamling i Lofoten

Denne mandagen arrangerte Løvemammaene foreldresamling i Svolvær i Lofoten. Prosjektet vårt med foreldresamlinger er et tilbud vi jobber med å få ut over hele landet,

Les mer »

Møtedag i Oslo

I dag var Løvemammaene i to samarbeidsmøter i hovedstaden; først med NSF Student og deretter med Barnekreftforeningen. Det var NSF Student, Norsk Sykepleierforbunds studentorganisasjon, som

Les mer »

Foredrag på fagdag om pårørende 

Onsdag denne uken holdt Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet fagdag for helsepersonell i kommunehelsetjenesten på tvers av flere kommuner. Bære sammen sin prosjektleder, Eline Grelland

Les mer »

Gladsak fra Løvemammaene Vest

Regionslaget vårt Løvemammaene Vest fikk for en tid tilbake nyss i at Hardangerbadet ikke tar imot ledsagerbevis. Dette ville Løvemammaene Vest gjøre noe med! Regionsstyret

Les mer »

Møte med Boots HomeCare

Løvemammaene ble invitert i møte med representantene Kathrine Lauvrak og Kristian Selnes fra Boots HomeCare for å høre mer om deres tilbud og potensielt samarbeid.

Les mer »

Samarbeidsmøte med NITO BFI

I dag var Løvemammaene i møte med representanter fra NITO BFI (Bioingeniørfaglig institutt). NITO er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med bachelorgrad, mastergrad

Les mer »

Møte med SV om pleiepenger

Elin Gunnarsson, nestleder i sentralstyret, inviterte leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Freddy André Øvstegård, til møte om pleiepenger. Løvemammaene ser behovet for å tette

Les mer »

Foreldresamling i Tromsø

Denne uken arrangerte Løvemammaene foreldresamling på UNN Tromsø. Dette er et tilbud vi jobber med å få ut over hele landet, og Tromsø-samlingen var nummer

Les mer »

Møte med Vålerenga Fotball Elite

I dag hadde vår nestleder Elin Gunnarsson møte med Vålerenga Fotball Elite ved Anita Alexandersen (Sport- og adminstrasjonskoordinator) og Frode Veie (Sjappesjef/daglig leder) ang. tilrettelegging

Les mer »

Foredrag for NAV Trøndelag

I dag var Løvemammaene ved Marianne Grande Lium invitert til NAV Trøndelag for å holde foredrag om pårørendeperspektivet opp mot hjelpemidler fra NAV. Dette var

Les mer »

Samtale med Redd Barna

Løvemammaene ved Helle Cecilie Palmer (vara til sentralstyret) hadde 25. mai en hyggelig samtale med Ida Svantorp og Stina Eiet Hamberg fra Redd Barna.   Vi

Les mer »

Foredrag for HABU Trondheim

Onsdag 24 mai var Løvemammaene ved Marianne Grande Lium sammen med HBF (Handikappede barns foreldreforening) Trøndelag ved Trine Sumstad Wigtil invitert til HABU (habiliteringstjenesten for

Les mer »

En dag for likestilling i Oslo

Løvemammaene har i dag vært på lanseringen av Likestillings- og mangfoldsutvalgets NOU “På høy tid” på Kulturhuset, etterfulgt av BPA-markering utenfor Helse- og omsorgdepartementet. Løvemammaene

Les mer »

Sentralstyremøte i Oslo

Hvert år har Løvemammaenes sentralstyre minst ett fysisk styremøte. De fleste har vi digitalt, men det er viktig for både samhold, arbeidsflyt og motivasjonen å

Les mer »
Foreldre barn med funksjonsvariasjon pensjon omsorgspoeng pensjonist løvemammaene

Pensjon

Mange foreldre til barn og unge med sykdom eller funksjonsvariasjon står i lange perioder helt eller delvis utenfor arbeidslivet for å gi tilsyn og pleie

Les mer »
nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen
Søk