Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foredrag for studenter ved linjeforeningen FRESK ved NTNU Campus Gjøvik  

I rekken av veldig hyggelige foredrag og besøk ved ulike studentcampus var turen kommet til linjeforeningen FRESK på NTNU Campus Gjøvik. Campusen har flere helsefaglige utdanninger, og de ønsket seg foredrag rettet mot fremtidens helsearbeidere. Det heier vi på! 

Prosjektleder for Bære sammen Eline Grelland Røkholt og styremedlem Hanne Svensrud holdt foredrag for studentene. Foredraget til Eline inneholdt ulike temaer:

  • Presentasjon av Løvemammaene. 
  • Presentasjon av barnepalliasjonsprosjektet Bære sammen. 
  • Tematikk rundt det å følge opp ved alvorlig sykdom. 
  • Samhandlingslovverket  
  • Barnekoordinatorrollen.  

Fokuset var på å gi studentene et innblikk i hva som er viktig for foreldre, og for det syke barnet, både underveis i barnepalliasjonslivet og rundt livets slutt. Om viktigheten av å lytte til det som er vesentlig for familien som står midt i sin krise og hvordan «vanskelige pårørende» egentlig handler om en stresset og overbelastet pårørendehjerne. 

Hanne hadde til sist et innlegg som handlet om hvordan det var å møte helsevesenet som mor og pårørende, kontra det å selv være i jobb i samme bransje som helsefagarbeider, og historien om det å være foreldre til Therese som blant annet har diagnosen Fallots tetrade.  

Etter foredraget fikk vi en hyggelig hilsen fra FRESK:  

«Tusen hjertelig takk for et bra, viktig og lærerikt foredrag. Alle som deltok syntes dette var interessant å høre på, og vi tar det med oss inn i vårt daglige liv i samfunnet og vårt kommende arbeidsliv i helse og omsorgstjenesten. Vi ser dere gjerne igjen engang i fremtiden!»  

Vi takker for invitasjonen og ønsker dere lykke til videre i studie

Søk