Søk
Lukk denne søkeboksen.

Pleiepengeaksjonen

Brev om “en rausere pleiepengeordning”

Løvemammaene har sendt brev til Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus for å opplyse om hvorfor representantforslaget fra Sosialistisk Venstreparti om “en rausere pleiepengeordning” er så viktige for de det gjelder. Les brevet i sin helhet under. Vi erfarer at nåværende regjering ikke klarer å se nødvendigheten og nytteverdien av […]

Brev om “en rausere pleiepengeordning” Les mer "

Høringsinnspill til en rausere pleiepengeordning 

Løvemammaene har levert inn skriftlig høringsinnspill til representantforslag om en rausere pleiepengeordning. SV har fremmet følgende forslag: Under kan du lese innspillet i sin helhet. Høringsinnspill til representantforslag om en rausere pleiepengeordning  Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Vi

Høringsinnspill til en rausere pleiepengeordning  Les mer "

Klargjøring rundt “ulønnet permisjon” ved pleiepenger

Endelig er et tydelig informasjonsskriv fra Arbeidstilsynet ang. den absolutte retten til fravær fra arbeid når man har sykt barn og klargjøring rundt fravær mens man mottar pleiepenger på plass på nettsiden deres. Dette har vi ventet på og sett frem til at skal komme på plass! Løvemammaene har jobbet lenge for at rettighetene til

Klargjøring rundt “ulønnet permisjon” ved pleiepenger Les mer "

Møte med SV om pleiepenger

Elin Gunnarsson, nestleder i sentralstyret, inviterte leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Freddy André Øvstegård, til møte om pleiepenger. Løvemammaene ser behovet for å tette flere hull i lovgivningen. Møtet omhandlet: Løvemammaene mener bestemt at reglene for pleiepenger etter barns død må endres nå! I dag er reglene slik at hvis du har hatt 100

Møte med SV om pleiepenger Les mer "

Dette sier statsbudsjettet om familier med store pleie- og omsorgsbehov

I dag ble statsbudsjettet for 2024 lagt frem av regjeringen. I dette innlegget skal vi forsøke å gi dere informasjon om hva statsbudsjettet vil betyr for dere i grove trekk. Pleiepenger Dessverre har ikke regjeringen gått inn for å gi alle rett til pleiepenger i 3 måneder som en overgangsfase etter barns død. I statsbudsjettet

Dette sier statsbudsjettet om familier med store pleie- og omsorgsbehov Les mer "

Viktig oppdatering i generell veileder i pediatri

Norsk barnelegeforening har oppdatert den generelle veilederen i pediatri, kapittel 14, som omhandler trygdeytelser som pleiepenger, grunn- og hjelpestønad mv. I veilederen beskrives blant annet utforming og innhold i legeerklæring for de ulike stønadene, herunder legeerklæring for pleiepenger. Dette kan være nyttig å vise til overfor leger som kanskje ikke er helt oppdatert på nytt

Viktig oppdatering i generell veileder i pediatri Les mer "

Møte med Mímir Kristjánsson, Rødt

I dag var Løvemammaene på Stortinget i møte med Mímir Kristjánsson fra Rødt. Han var nysgjerrig på å høre mer om hullene i pleiepengeordningen og andre utfordringer vi støter på i møte med hjelpeapparatet. Det var styreleder Bettina Lindgren og varamedlem Marlene Ramberg som representerte Løvemammaene i dette møtet. Under møtet snakket vi om: Mímir

Møte med Mímir Kristjánsson, Rødt Les mer "

Møte med KS om forskuttering av pleiepenger

Løvemammaene var i dag i møte med avdelingsdirektør i forhandlingsavdelingen Hege Mygland og jurist Cathrine Gundersen Walding fra KS. KS er kommunesektorens interesseorganisasjon, utviklingspartner og landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Alle kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS.  Møtet gjaldt behovet for å inkludere forskuttering av pleiepenger i hovedtariffavtalen til KS, nettopp fordi det er KS

Møte med KS om forskuttering av pleiepenger Les mer "

Brev til arbeidsgivere om pleiepenger og ulønnet permisjon

Løvemammaene får dessverre stadig henvendelser fra medlemmer og øvrige foreldre som opplever at arbeidsgivere krever at de søker ulønnet permisjon fra arbeid mens de mottar pleiepenger. Dette er en uriktig og lovstridig praksis. Arbeidsgivere har, som vi har presisert en rekke ganger, ikke anledning til å kreve at arbeidstakere søker ulønnet permisjon når de mottar

Brev til arbeidsgivere om pleiepenger og ulønnet permisjon Les mer "

Kjerkol tydeliggjør legers ansvar for å gi legeerklæring

Leger kan ikke nekte å skrive legeerklæring. Det slår helseminister Ingvild Kjerkol fast. Løvemammaene har tidligere i vår sendt brev til alle partier på Stortinget ang. leger i BUP og habiliteringstjenesten som nekter å skrive legeerklæring. I den anledning har flere politikere engasjert seg og vært i dialog med oss ifm. denne saken, der en

Kjerkol tydeliggjør legers ansvar for å gi legeerklæring Les mer "

nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen
Søk