Søk
Lukk denne søkeboksen.

Møte med Mímir Kristjánsson, Rødt

I dag var Løvemammaene på Stortinget i møte med Mímir Kristjánsson fra Rødt. Han var nysgjerrig på å høre mer om hullene i pleiepengeordningen og andre utfordringer vi støter på i møte med hjelpeapparatet.

Det var styreleder Bettina Lindgren og varamedlem Marlene Ramberg som representerte Løvemammaene i dette møtet.

Under møtet snakket vi om:

  • Gårsdagens møte med KS om forskuttering av pleiepenger.
  • Det vedvarende problemet med arbeidsgivere som krever at man søker ulønnet permisjon når man mottar pleiepenger, og at ordlyden «permisjon» i arbeidsmiljøloven §12 er uheldig og bidrar til denne uheldige praksisen.
  • Hvordan behovet for pleiepenger ikke uvanlig oppstår pga. kommunale avslag om hjelp og tjenester for å nettopp kunne stå i jobb.
  • Sorgdiskrimineringen som følge av bestemmelsene om rett til pleiepenger i en overgangsfase etter barns død. Fortsatt er det slik at regelverket gjør forskjell på dem som mister barna sine ved at man får pleiepenger i enten 6 uker eller 3 måneder avhengig av i hvilken størrelsesorden og hvor lenge man har mottatt pleiepenger før dødsfallet. Løvemammaene mener at det må være lik rett til pleiepenger for alle i 3 måneder.
  • At det er behov for en egen ordning som ivaretar foreldre som ikke har opparbeidet seg pensjonsgivende inntekt og rett til pleiepenger.
  • Behovet for at satsene for grunn- og hjelpestønad i større grad følger samfunnsutviklingen og prisveksten.
  • Manglende rettssikkerhet for løvebarn og deres familier. Mange opplever en evig runddans med klager til kommune og Statsforvalter.
  • Det langsiktige og forebyggende perspektivet, og de samfunnsøkonomiske godene ved å ivareta barna og deres pårørende på en bedre måte enn i dag. Ingen er tjent med å slite ut pårørende.

Mímir noterte iherdig under hele møtet og lovet å følge opp nå som det nærmer seg fremleggelse av neste års statsbudsjett. Løvemammaene argumenterte blant annet for at særlig ordningen pleiepenger i 3 måneder etter barns død, uavhengig av pleiepengeperiode, umulig kan ha særlige budsjettmessige konsekvenser.

Vi takker for et godt møte og ser frem til videre god dialog.

Søk