Søk
Lukk denne søkeboksen.

Høring

Høringsinnspill til Polyfons strategi

Løvemammaene har sendt inn høringsinnspill til Polyfons strategi. Les hele høringsinnspillet under. INNSPILL TIL POLYFONS STRATEGI 2024-2030 Hvem er vi: Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Vi brenner for støtte, frihet og likestilling til hele familien. Høringssvar om visjoner: […]

Høringsinnspill til Polyfons strategi Les mer "

Høringsinnspill – Anbud på folketrygdfinansierte legemidler

Løvemammaene har sendt inn innspill til Helse- og omsorgsdepartementet på høring om anbud på folketrygdfinansierte legemidler. Les hele innspillet under. Høringsinnspill – Anbud på folketrygdfinansierte legemidler Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Vi brenner forstøtte, frihet og likestilling til

Høringsinnspill – Anbud på folketrygdfinansierte legemidler Les mer "

Høringsinnspill til en rausere pleiepengeordning 

Løvemammaene har levert inn skriftlig høringsinnspill til representantforslag om en rausere pleiepengeordning. SV har fremmet følgende forslag: Under kan du lese innspillet i sin helhet. Høringsinnspill til representantforslag om en rausere pleiepengeordning  Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Vi

Høringsinnspill til en rausere pleiepengeordning  Les mer "

Høringsinnspill til stortingsmelding om prioritering

Løvemammaene har sendt inn innspill til regjeringens arbeid med ny prioriteringsmelding. Les innspillet i sin helhet under. Høringsinnspill til regjeringens arbeid med ny prioriteringsmelding Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Vi brenner forstøtte, frihet og likestilling til hele familien.

Høringsinnspill til stortingsmelding om prioritering Les mer "

Høringsinnspill til NOU – På høy tid

Løvemammaene har skrevet innspill til NOU-en “På høy tid – Realisering av funksjonshindredes rettigheter. Les hele høringsinnspillet under. Høringsinnspill til NOU 2023:13 På høy tid – Realisering av funksjonshindredes rettigheter Innledning Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Vi brenner for støtte, frihet

Høringsinnspill til NOU – På høy tid Les mer "

Endring av skolestruktur i Bodø

Regionslaget vårt Løvemammaene Nord har levert høringsinnspill til Bodø kommunes utkast til endring i skolestruktur. De er blant annet svært bekymret over forslaget om å flytte ungdomstrinnet fra Saltvern til Rønvik. Dere kan lese høringsinnspillet i sin helhet under her. Bodø kommune «Barnehage og skolebehovsplan for Bodø kommune 2024-2034: En bærekraftig struktur for framtida» Vi

Endring av skolestruktur i Bodø Les mer "

Skriftlig innspill til handlingsplan for deltakelse

Camilla Berg Rindahl, som er en av Løvemammaenes ressurspersoner, har skrevet innspill til Kulturdepartementet til handlingsplan for deltakelse i kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter. Les innspillet i sin helhet under. Innspill til handlingsplan for deltakelse i kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter Hvem er vi Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre

Skriftlig innspill til handlingsplan for deltakelse Les mer "

Oppfølgingsregister – for tidlig fødte barn

Løvemammaene ble invitert til å delta på høringen som gjelder etablering av samtykkebasert oppfølgingsregister for nyfødte innlagt i nyfødtintensiv avdeling med kjent risiko for senere utviklingsavvik. Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister (NNK) har hatt status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister siden 2004. Alle barn i Norge innlagt i en nyfødtintensiv avdeling registreres i NNK. NNK har hjemmel i

Oppfølgingsregister – for tidlig fødte barn Les mer "

Sorgpermisjon

Løvemammaene har sendt inn høringsvar til Stortinget ang. behovet for sorgpermisjon til foreldre som har mistet barn. Det er Løvemammaenes barnepalliasjonsprosjekt Bære sammen som har skrevet høringssvaret, og Løvemammaene har i tillegg signert felles høringssvar fra Sorgstøttealliansen. Nedenfor kan dere lese høringssvaret vårt i sin helhet. Skriftlig innspill til representantforslag 45S (2023-2024) om innføring av

Sorgpermisjon Les mer "

Høringsinnspill om rettssikkerhet til løvefamilier

Løvemammaene har levert skriftlig høringsinnspill til forslag på Stortinget om endringer i rettshjelploven, der de foreslår en ny modell økonomisk behovsprøving for å kunne få fri rettshjelp. Vi mener at også familier til barn med store hjelpebehov, alvorlige sykdommer mv. må kunne få prøvd saker for retten når kommuner ikke gir forsvarlige eller tilstrekkelige helse-

Høringsinnspill om rettssikkerhet til løvefamilier Les mer "

nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen
Søk