Søk
Lukk denne søkeboksen.

Brev til arbeidsgivere om pleiepenger og ulønnet permisjon

Løvemammaene får dessverre stadig henvendelser fra medlemmer og øvrige foreldre som opplever at arbeidsgivere krever at de søker ulønnet permisjon fra arbeid mens de mottar pleiepenger. Dette er en uriktig og lovstridig praksis.

Arbeidsgivere har, som vi har presisert en rekke ganger, ikke anledning til å kreve at arbeidstakere søker ulønnet permisjon når de mottar pleiepenger. Løvemammaene viser til tidligere skriv om problematikken rundt krav om ulønnet permisjon og arbeids- og sosialministerens svar ang. dette. Det virker likevel som om en del arbeidsgivere velger å trosse informasjonen som allerede er tilgjengelig angående denne praksisen.

Derfor har vi nå utformet et nytt signert brev som kan sendes til arbeidsgivere som krever at man søker ulønnet permisjon. Dere kan linke til eller laste ned brevet, og sende det til arbeidsgiver selv.

Vi kan også hjelpe dere som er medlemmer i organisasjonen vår med å sende brevet fra Løvemammaene, dersom dere ønsker det. Da kan dere ta kontakt med oss på post@lovemammaene.no.

Nedenfor kan dere lese og laste ned brevet.

Søk