Søk
Lukk denne søkeboksen.

Klargjøring rundt «ulønnet permisjon» ved pleiepenger

Endelig er et tydelig informasjonsskriv fra Arbeidstilsynet ang. den absolutte retten til fravær fra arbeid når man har sykt barn og klargjøring rundt fravær mens man mottar pleiepenger på plass på nettsiden deres. Dette har vi ventet på og sett frem til at skal komme på plass!

Løvemammaene har jobbet lenge for at rettighetene til foreldre som mottar pleiepenger skal ivaretas.

Deler av dette arbeidet har handlet om foreldre som får beskjed fra arbeidsgivere om å søke såkalt ulønnet permisjon og uklarheter rundt dette begrepet og hva denne permisjonen innebærer av vilkår.

Løvemammaene har vært i møter med NAV og Arbeidstilsynet om problematikken rundt å søke ulønnet permisjon og risikofaktorer dette kan medføre dersom arbeidsgivere tolker lovverket feil. Vi har vært bekymret for at dersom pleiepengebehovet skulle opphøre før den ulønnede permisjonstiden man har søkt om, vil foreldre risikere å bli stående uten inntektssikring i påvente av å tre tilbake i arbeid, da vanlig ulønnet permisjon ikke gir arbeidstaker rett til å vende tilbake før permisjonstiden har gått ut. Dette har vi vært opptatt av å formidle til NAV og Arbeidtilsynet, slik at de kan sørge for å gi arbeidsgivere riktig informasjon og veiledning rundt dette.

Arbeidstilsynet har til nå ikke hatt egne informasjonssider om pleiepenger, men nå er det endelig på plass.

Løvemammaene har kommet med innspill til informasjonsbehov og i utformingen av informasjonssiden, og vi er veldig glade for å se at Arbeidstilsynet tydeliggjør den absolutte retten til å være borte fra arbeid ved barns sykdom og når man søker/mottar pleiepenger.

Lovverket er tydelig. Selv i ventetiden mens man søker pleiepenger har man rett til å være borte fra arbeid. Og ulønnet permisjon i forbindelse med barns sykdom innebærer retten til å tre tilbake i arbeid når pleiebehovet opphører. Dette er veldig viktige avklaringer!

Nå håper vi langt færre vil oppleve misforståelser og konflikt med arbeidsgiver, og kan kjenne seg trygge på retten til å være borte fra arbeid.

Les hele informasjonsskrivet på Arbeidstilsynets nettsider her:

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/permisjoner/rett-til-permisjon-ved-barns-og-barnepassers-sykdom/

Les mer om pleiepenger her.

Søk