Søk
Lukk denne søkeboksen.

Møte med SV om pleiepenger

Elin Gunnarsson, nestleder i sentralstyret, inviterte leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Freddy André Øvstegård, til møte om pleiepenger. Løvemammaene ser behovet for å tette flere hull i lovgivningen.

Møtet omhandlet:

  • Pleiepenger etter barns død
  • Godtgjørelse/honorar mens man går på pleiepenger
  • Rett til dagpenger

Løvemammaene mener bestemt at reglene for pleiepenger etter barns død må endres nå! I dag er reglene slik at hvis du har hatt 100 % pleiepenger sammenhengende i tre år eller mer, så får du pleiepenger i en overgangsfase i tre måneder etter barns død. Hvis du har hatt pleiepenger med en lavere prosentgrad eller kortere periode enn tre år og barnet ditt dør, så får du pleiepenger i seks uker. Dette er sorgdiskriminering. Vi opplyste at det å utvide ordningen har ingen budsjettmessige konsekvenser i den forstand at pengene uansett vil gå fra en eller annen budsjettpost, eks. pleiepenger eller sykepenger.

Den andre saken vi tok opp, som heller ikke utgjør noen budsjettmessige konsekvenser, var at vi mener at man må likestille muligheten for å kunne motta godtgjørelse/honorar mens man går på pleiepenger, slik man kan hvis man mottar uføretrygd. Det er utrolig viktig at foreldre på pleiepenger får den samme muligheten til noe samfunnsdeltakelse, f.eks. gjennom trenerverv eller engasjement i organisasjonsarbeid, samt for å bedre familieøkonomien når du i slike situasjoner ikke har mulighet for å jobbe ekstra/ha et ekstra arbeid.

Til slutt forklarte vi hvorfor vi mener at pleiepenger må gi rett til dagpenger. Pleiepenger er den eneste trygdeordningen som forutsetter at foreldre yter arbeid 24/7, og den skiller seg derfor fra alle andre trygdeordninger. Vi mener derfor at det er en selvfølge at man skal kunne gå på dagpenger etter endt pleiepengeperiode. Vi vet dessverre at foreldre mister sitt arbeidsforhold mens de mottar pleiepenger, enten det er et vikariat som ikke forlenges grunnet lang tid borte fra arbeidsplassen, at arbeidsgiver slår seg vrang, eller at man blir lurt til å si opp.

Vi takker Freddy og SV for et fint møte og gleder oss til å følge med videre rundt de sakene vi tok opp.

Søk