Søk
Lukk denne søkeboksen.

Viktig oppdatering i generell veileder i pediatri

Norsk barnelegeforening har oppdatert den generelle veilederen i pediatri, kapittel 14, som omhandler trygdeytelser som pleiepenger, grunn- og hjelpestønad mv.

I veilederen beskrives blant annet utforming og innhold i legeerklæring for de ulike stønadene, herunder legeerklæring for pleiepenger. Dette kan være nyttig å vise til overfor leger som kanskje ikke er helt oppdatert på nytt lovverk og krav til legeerklæringens innhold.

Barnelege Henning Høyte, som også er representant i NAV brukerpanel «sykdom i familien», der Løvemammaene også er representert, har sammen med styreleder Bettina Lindgren bidratt som medforfattere i dette kapittelet. Tidligere var ikke grunn- og hjelpestønad eller omsorgsstønad fra kommunen en del av kapittelet i veilederen. Løvemammaene er veldig fornøyde med at disse stønadene nå også er omtalt i veilederen.

Vi har stor tro på at dette vil være et nyttig verktøy for leger og behandlere som møter våre barn og unge, men også for foreldre og omsorgspersoner.

Her kan dere lese Generell veileder i pediatri, kapittel 14:

https://www.helsebiblioteket.no/innhold/retningslinjer/pediatri/generell-veileder-i-pediatri/14.trygd-legemidler-lovverk-spesialinstitusjoner-og-kompetansesentre#-helsebiblioteket-innhold-retningslinjer-pediatri-generell-veileder-i-pediatri-14trygd-legemidler-lovverk-spesialinstitusjoner-og-kompetansesentre

Denne ble oppdatert 26.06.2023.

Søk