Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foredrag for studenter ved Nord Universitetet

Denne uken var Løvemammaene invitert til å holde foredrag for studenter i sosialt arbeid tilknyttet Nord Universitetet i Levanger og Bodø. Først ut var Levanger på torsdag, og deretter gikk turen til Bodø på fredag.

Det var styreleder Bettina Lindgren som holdt foredragene.

For studenter som tar bachelor i sosialt arbeid (sosionom), vil mange av dem møte våre familier når de kommer ut i arbeidslivet. Formålet med disse foredragene var derfor å gi et lite innblikk i et av mange pårørendeperspektiv; hvordan det er å få et sykt barn, hvilke utfordringer man møter på, de emosjonelle og praktiske aspektene ved dette annerledeslivet, og hvordan det først og fremst er systemet rundt som sliter oss ut – og ikke barna våre.

Det ble også snakket om minoritetsperspektivet og det å leve med barn med palliative tilstander, og hva man som hjelpeapparat kan gjøre for familier som står i svært krevende hverdager for å lette litt på byrden.

Det var 2 gode timer med lydhørt publikum, og kaffe og kake i pausen.

Vi takker så mye for både invitasjon og servering!

Søk