Søk
Lukk denne søkeboksen.

Løvemammaene om forskning og rekruttering til prosjekter

Løvemammaene heier på forskning og på ny kunnskap. Vi heier på prosjekter som er rettet mot å gjøre livet til løvebarn og deres familier i alle varianter så godt som mulig. Vi heier på fremskritt innen helsesektoren, opplæringssektoren, for tekniske hjelpemidler og digitale nyvinninger.

Men ikke all forskning er hensiktsmessig, eller skaper ny kunnskap. Noe forskning gjentar bare kjent kunnskap til det kjedsommelige. Annen forskning tjener ikke en bedret praksis for løvefamilier, men heller forskerens problemstillinger. Derfor har vi egne rutiner på å følge med på det som skjer rundt aktuell forskning, og på forskningsprosjekter.  

Løvemammaene blir ofte forespurt om en rekke ulike forskningsprosjekter, både når det gjelder deltakelse i referansegrupper, og ikke minst til rekruttering av foreldre fra vår medlemsmasse. Vi blir spurt så ofte at det er en helt reell fare for rekrutteringsslitasje hos enkelte foreldregrupper som blir spurt alt for mye og alt for ofte, om de kan delta i et prosjekt.

Alle prosjekter vi deler eller rekrutterer deltakere til er av den grunn vurdert etter et sett av kriterier, som prosjektbeskrivelsen må bestå for at vi skal slippe det gjennom. Av kriterier vi vurderer er finansieringskilden til prosjektet, problemstilling og tema, hvem som skal rekrutteres og etiske problemstillinger. Vi ser også på opplysninger om hvordan datamateriale skal behandles og analyseres, og hvordan resultatene er tenkt publisert.

Hovedfokuset vårt er alltid; hva skal eller kan resultatene brukes til? Og hvilken grad vil det komme foreldre og barn direkte til gode?

Består ikke prosjektet disse spørsmålene, vil Løvemammaene heller ikke fronte prosjektet på sine plattformer. Derfor finner du kanskje ikke et prosjekt via våre plattformer, som du vil se hos andre organisasjoner og instanser. Det betyr ikke at vi ikke følger med. Det betyr at vi følger nøye med!

Søk