Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foredrag om samtaler i barnepalliasjonslivet 

Når barnepalliasjonslivets mål om et så godt liv som mulig, skal byttes ut med målet om en så god død som mulig. Hvordan setter vi ord på samtaler med både foreldre og berørte søsken. Dette var temaet for foredraget der prosjektleder for Bære sammen, Eline Grelland Røkholt, var invitert til å holde på fagdagen «Når hver dag teller». 

Denne fagdagen ble gjennomført i regi av Ressursnettverk for barn med store og sammensatte behov i Stange kommune. Målgruppen for fagdagen var ansatte i kommunen som jobber med disse barna og deres foreldre.  

Eline delte erfaringer fra Bære sammen-prosjektet, om tanker om hva sorg er, og om hvordan det å språksette sin egen tapserfaring er høyst personlig. Hun fokuserte også på hvordan ansatte i alle tjenester bør tenke igjennom hvordan tjenestestedet ser på foreldresamarbeid, og hvordan de legger til rette (eller ikke) for å åpne opp for samtaler om at barnet kan eller skal dø.  

I direkte møter med barn som pårørende fikk deltakerne høre om hvordan samtaler med barn og unge kan gjøres, og at det å gjøre en samtale nettopp er mer å gjøre noe – enn det å bare snakke sammen. Om hvordan vi kan invitere til erfaringsutveksling om det å miste, og det å sørge. Alle steder der søsken kan møtes, slik som på avlastnings- og aktivitetssentere, på spesialavdelinger på skole eller i barnehage, bør det legges til rette for å vise at nettopp søsken er ventet og velkomne. Og at det er lov å snakke om alt man lurer på.

Vi takker for invitasjonen og for at Ressursnettverket i Stange kommune velger å sette av så mye tid til å fordype seg i tematikk rundt barnepalliasjon.  

Søk