Søk
Lukk denne søkeboksen.

Hele 2,4 millioner kroner til Bære Sammen!

Hurra!!! Med jublende glede, og igjen stor ærefrykt, mottok vi denne torsdagen nyheten fra Helsedirektoratet om at Bære Sammen, som er barnepallisjonsprosjektet til Løvemammaene, mottar et tilskudd på hele 2,4 millioner kroner for 2024. Dette er Bære Sammen sitt fjerde år og største tildeling.

For disse midlene kan vi øke all aktivitet vi har i prosjektet, og sette i verk nye planer. Det gjør oss utrolig stolte og glade, og ikke minst dypt takknemlige for muligheten til å videreføre dette arbeidet!

Hva gjør vi i Bære Sammen?

  • Vi gir direkte veiledning og bistand som foreldre gjennom Bære sammen i Løvemammaenes hjelpetjeneste.
  • Vi kan bidra til god støtte rundt søsken gjennom oppfølging av barnehager og skoler.
  • Vi kan bidra til at de som skal være hjelpere rundt barnet og familien har så god innsikt som mulig.
  • Vi kan gå veien sammen med familier, for det handler om å ikke være alene når det virkelig gjelder.
  • Vi holder foredrag til kommuner, utdanningsinstitusjoner, sykehus, foreldreforeninger og andre som ønsker å få mer innsikt om foreldreperspektivet og livet med et alvorlig sykt barn.
  • Vi kan bidra med sorgstøtte som favner hele veien fra diagnose, til å leve videre etter at barnet dør.

Hva mener vi med å «bære sammen»?

For Løvemammaene handler barnepalliasjon og det å bære sammen, om hvordan sykehusene, kommunale instanser, assistenter, skole, barnehage, og alle nære rundt, kan bidra til at situasjonen blir litt enklere å bære for familiene det gjelder.

Dersom du ønsker bistand fra hjelpetjenesten, eller at vi kommer og holder foredrag, kan du lese mer om Bære Sammen og ta kontakt her.

Søk