Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foredrag

Løvemammaene tilbyr foredrag til både spesialisthelsetjenesten, kommuner og andre fagmiljøer. Vi er opptatt av å skape samarbeid og dialog med hjelpeapparatet, samt drive aktivt opplysningsarbeid og kunnskapsformidling. Vi deltar også i panelsamtaler og debatter.

Skreddersydde foredrag

Vi kan stille både med enkeltforedrag, på temakvelder, større fagdager og konferanser. Vi har flere erfarne foredragsholdere og vi får veldig gode tilbakemeldinger. Vi skreddersyr alle foredrag vi holder og kan holde foredrag på dag- og kveldstid, hverdag og helg. Både varighet på foredrag og tema er opp til dere. Vi tilpasser oss deres ønsker og behov.

Vi får finansiell støtte fra samtlige helseforetak og Helsedirektoratet til mye av dette arbeidet, så foredrag innen helse- og omsorgstjenester vil som regel være gratis (gjelder så langt midlene rekker)

Med bakgrunn i vårt virke er det nærliggende at foredrag vi holder berører aktuelle tema innen dette feltet. Eksempler på tematikk fra foredrag vi har holdt er våre historier og pårørendeperspektivet som foreldre til syke barn, ASK og kommunikasjon med non-verbale barn og unge, hvilke ønsker og behov vi har i møte med hjelpeapparatet, søsken som pårørende, sjeldne barn og jakten på en diagnose, hvordan unngå tvangsbruk mot barn ved blodprøvetaking og prosedyrer, barn i palliasjon, sorgstøtte, fødsels- og barselomsorg, barnekoordinator, overgangen fra barn til voksen, digitalisering av tjenester, koordinering og samhandling og mye mer. Vi har deltatt på fagdager i PALBU HSØ og PALBU-Midt, den nasjonale barnepalliasjonskonferansen, NITO-kongressen, fagdag på Sørlandet sykehus, Nokios-konferansen, nasjonal internundervisning v/UNN Tromsø, E-kommune, Pårørendekonferansen, fagdager i en rekke kommuner, Starthjelpkurs, fagdag i Jordmorforeningen, foredrag for en rekke avdelinger i spesialisthelsetjenesten, undervisning innen både vernepleie og master i barnesykepleie ved OsloMet mv. Vi tar alle oppdrag seriøst og får svært gode skussmål. 

Håper dette er noe flere vil benytte seg av! 

Ta kontakt med vår styreleder eller nestleder for priser og avtale. 

Dersom dere ønsker foredrag innen barnepalliasjon, ta direkte kontakt med prosjektleder i vårt barnepalliasjonsprosjekt Bære Sammen

Tilbakemeldinger på tidligere foredrag

«TUSEN TAKK for nok et gripende og nyttig foredrag! Det er uten tvil noe som vil skape ettertanke hos tilhørerne. Jeg håper og tror de tar med seg ny lærdom tilbake til alle sine kollegaer. Du er fantastisk god på å formidle det du brenner for! Vi kontakter deg garantert igjen ved en senere anledning.»

«Tusen hjertelig takk for at du delte så sterkt og ga oss så mye innsikt i deres hverdag og opplevelser med helsepersonell. Jeg vet det gjorde stort inntrykk på mange, og jeg er sikker på at vi blir bedre av det.»

«MED STORE BOKSTAVER– DU GJORDE EN FANTASTISK JOBB I GÅR! Jeg håper vi kan planlegge en likeledes dag til høsten – da skal flere kommuner på banen. Jeg fikk SÅ mange gode tilbakemeldinger!»

«Takk for veldig fint innlegg på fagdagen vår. Det var koselig å treffe deg! Deg kunne vi hørt på hele dagen, så vi vil gjerne invitere dere til neste samling også.»

«Utrolig sterkt å høre løvemamma fortelle. Slet nesten med å holde tårene tilbake. Dette var et veldig bra innlegg, og burde nesten vært innledning på første plenum for å sette scenen for hvilke problemer vi prøver å løse. Er gjerne med å drodle rundt lignende sesjon neste år, dette er jo ikke noe tema som forsvinner med det første.»

«Alle jeg har snakket med sier at de fikk seg en skikkelig vekker og at det rørte noe i de. Mine ansatte kom tilbake på jobb og hadde et hav av innspill på hvordan vi kan ivareta de små pasientene våre bedre.»

«Vi tittet raskt over evalueringsskjemaene da vi gikk i går og du får full score og gode tilbakemeldinger fra stort sett alle. Rørende, sterkt, beste foredraget, nyttig ++. Kunne skrevet en hel liste!»

Søk