Søk
Lukk denne søkeboksen.

CRPD anbefalt inkorporert i menneskerettslovgivningen

I dag overleverte ekspertutvalget sin utredning om inkorporering av CRPD i norsk lov, på bestilling fra regjeringen. Ekspertutvalget har bestått av høyesterettsdommer Hilde Indreberg, professor Kjetil Mujezinovic Larsen og tidligere regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs.

CRPD står for FN-konvensjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Convention on the Rights of Persons with Disabilities). En inkorporering av CRPD i norsk lov, vil gi konvensjonen forrang dersom Norge bryter med konvensjonen.

Ingen i ekspertutvalget har bakgrunn i funksjonshindredes rettigheter, og de har derfor tidligere invitert organisasjoner til å komme med sine merknader og innspill. Løvemammaene deltok på dette innspillsmøtet, og dere kan lese om både møtet og våre innspill her. Løvemammaene har hele tiden vært tydelige på at CRPD må inkorporeres i norsk lov, og at det må skje i menneskerettslovgivningen.

Det var utvalgsleder og høyesterettdommer Hilde Indreberg som redegjorde for utredningen og innstillingen fra ekspertutvalget. Hun forklarte at flertallet i ekspertutvalget konkluderer med at CRPD må inkorporeres i menneskerettslovgivningen, altså i Likestillings- og diskrimineringloven. Indreberg var tydelig på at demokratihensyn og hensyn til kommunale selvstyret ikke er tilstrekkelig begrunnelse til å forskjellsbehandle CRPD og andre allerede inkorporerte kjernekonvensjoner og menneskerettigheter. Denne tydeligheten og anbefalingen er vi i Løvemammaene veldig glade for!

Nå gjenstår jobben med å realisere denne inkorporeringen.

Ikke sjokkerende, men likevel noe overraskende, så var innstillingen delt der et av utvalgets medlemmer tok ut dissens (hadde et eget og annet forslag enn flertallet). Det var utvalgsmedlem og tidligere regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs som tok ut dissens.

Avslutningsvis mottok kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery rapporten og informerte om at veien videre nå vil handle om å sette seg inn i ekspertutvalgets utredning og få inkorporert CRPD.

Løvemammaene ser frem til dette. Tiden er overmoden.

nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen
Søk