Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foredrag for studenter

Varamedlem i sentralstyret, Nina Herigstad, har holdt to foredrag for studenter på vegne av Løvemammaene. Det første var et fysisk foredrag for sykepleierstudenter ved UIS, og det andre et digitalt foredrag for barsel- og barnepleierstudenter ved Folkeuniversitetes Fagskole i Lillestrøm. 

Nina snakket om hva Løvemammaene jobber med og flere studenter kjente til organisasjonen via Snapchat-kanalen. På UIS var ønsket å få en løvemammas perspektiv – hvordan kan fremtidige sykepleiere møte familier som våre? Nina ga en rekke råd, og delte av både egne og organisasjonens viktige erfaringer.

Det digitale foredraget het «En løvemamma blir født», og tok for seg reisen både når en venter et sykt barn, får et sykt barn og skal ha enda et barn etter å ha fått et sykt barn. Nina beskrev sin egne erfaring fra å komme hjem fra sykehuset uten noe kriseteam på plass for å hjelpe. Og videre hvordan det å få et sykt barn påvirker hele familien (egen helse, økonomi, jobb, parforhold, søsken osv.), i tillegg til at en skal finne frem i en paragrafjungel av rettigheter og søknader/klager som skal skrives. 

Vi takker for invitasjonen, og for at det settes mer fokus på så viktige temaer og pårørendestemmer i utdanningen av fremtidens syke-,  barsel- og barnepleierer.

Søk