Søk
Lukk denne søkeboksen.

Møte med Polyfon om musikkterapi

I dag var ressursperson for fritid og kultur i Løvemammaene, Camilla Berg Rindahl, i møte med Polyfon. Fra Polyfon deltok Kristianne Ervik (erfaringskonsulent) og Brynjulf Stige (leder).

Polyfon ble opprettet etter at Helsedirektoratet begynte å anbefale musikkterapi i nasjonal faglige retningslinjer (fra og med 2013). Dermed er de en nokså ny organisasjon, slik Løvemammaene også er, og tråkker opp veien for musikkterapi inn i et helseperspektiv.

De har ikke statlig finansiering, og finansieres av medlemmene som er helseforetak, kommuner, forskningsmiljøer osv. Et av områdene de har jobbet mest med er psykisk helse og rusproblematikk.

Polyfon var meget interessert i Løvemammaenes erfaringer med musikkterapi på sykehus, og lærte mye bare av å høre Camilla fortelle litt om egne møter med musikkterapeutene på OUS. De kunne fortelle at musikkterapeutene på OUS og andre universitetssykehus er veldig aktive i utvikling av fagfeltet.

Tilbud om musikkterapi i kommunene varierer det veldig, men stort sett er det veldig lite. Camilla var tydelig på at vi i Løvemammaene ønsker oss relevante kulturtilbud til våre barn der de bor, og om så helt inn i hjemmet. Vi må tenke i et 10-årsperspektiv når det kommer til å sikre at alle kommuner skal ha musikkterapeuter. Dermed har vi en vei vi kan gå sammen. Samtidig viste Polyfon til at det er mulig å bygge opp gode eksempel-kommuner hvor sykehus og kommune kobles tettere sammen, og ønsker å se nærmere på dette, noe Løvemammaene er enig i. Camilla delte sine erfaringer med enkeltkommuner på Østlandet som har fått det til. Blant annet at kulturskolen i Kongsberg har ansatt tre musikkterapeuter som benyttes med stor suksess.

Det var i møtet bred enighet om at det finnes flere overlappende interesser hos Polyfon og Løvemammaene.

Løvemammaene har etter møtet besluttet å gå videre med samarbeidet og ønsker en samarbeidsavtale med Polyfon med ressursperson Camilla Berg Rindahl som vår representant, samtidig som vi stiller med en kandidat i erfaringspanelet til Polyfon. Vi skal også se på mulighetene for å samarbeide om å arrangere en konferanse med musikkterapi på sykehus som tema.

Løvemammaene ser frem til videre godt samarbeid med Polyfon!

Camilla Berg Rindahl, ressursperson for fritid og kultur, ved en tidligere anledning som representant for Løvemammaene.
Søk