Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foredrag i Bodø

Tirsdag denne uken var prosjektleder i Bære Sammen, Eline Grelland Røkholt, og styreleder Bettina Lindgren på to ulike oppdrag i Bodø.

Bettina holdt et 2 timers langt foredrag for sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger i anledning FO Nordlands markering av den internasjonale sosialarbeiderdagen. Hun snakket om både foreldre- og søskenperspektiv, hvordan familier kan oppleve krise etter krise gjennom et barneliv, men får ingen eller svært mangelfull psykososial støtte og oppfølging. Hun snakket om den hvite sorgen, bekymringer for fremtiden, om grunnløse bekymringsmeldinger til barnevernet og hva hjelpeapparatet kan gjøre for at hverdagen til landets løvefamilier bare blir litt enklere.

Eline holdt foredrag på 2 x 45 min. om barnepalliasjon og sorg for sykepleierstudenter ved Nord Universitetet i Bodø. Hun snakket om hva traumer, søvnmangel og stadige akutte hendelser gjør med foreldre, både fysisk og psykisk. Eline snakket om barnepalliasjonslivet og delte personlig om sin elskede sønn Andreas som døde 10 år gammel. Det var en sterk forelesning om hvordan hverdag og sykehus, og glede og sorg går hånd-i-hånd helt til reisens slutt.

Søk