Søk
Lukk denne søkeboksen.

Dialogmøte med NITO, Barnesykepleierforbundet og Norsk Barnelegeforening

Denne onsdagen var Løvemammaene i møte med NITO, Norsk Barnelegeforening og Barnesykepleierforbundet ang. tvangsbruk mot barn i forbindelse med blodprøvetaking og medisinske prosedyrer som utføres i helsevesenet.

Formålet med møtet var å se på mulighetene for å få på plass en nasjonal retningslinje eller lignende for dette, som et bidrag til å minimere tvangsbruken overfor barn.

Løvemammaene brenner særlig for å opplyse om og begrense tvangsbruk overfor barn og unge i helsevesenet. Dette gjelder både i forbindelse med blodprøvetaking og andre medisinske prosedyrer som kan oppleves som skumle, vanskelige og traumatiske. Eksempler på dette kan være bruk av kateter, legge ned nesesonde og lignende. I den forbindelse har vi over lang tid jobbet med tematikken, både gjennom å holde foredrag for helsepersonell, opplyse om barne- og pårørendeperspektivet, lage informasjonsskriv på nettsiden, og ikke minst – mål om å få på plass en nasjonal faglig retningslinje, eller i det minste felles føringer for hvordan å ivareta, møte og håndtere barn som skal gjennom blodprøver og andre potensielt vanskelige prosedyrer.

Det var bred enighet om at det ikke er ønskelig å bruke unødvendig lang tid på dette arbeidet, og at det er behov for perspektivene til andre profesjoner som møter barn også, eksempelvis fastlegene og tannlegene. Vi ser frem til videre samarbeid i dette prosjektet og håper å kunne levere noe konkret innen kort tid. Og vi kommer selvfølgelig til å oppdatere dere på resultatet.

Søk