Søk
Lukk denne søkeboksen.

Kultursensitivitet i møte med minoritetsfamilier

Rania Al-Nahi fra Løvemammaenes hjelpetjeneste underviste i tverrfaglig videreutdanning i barnepalliasjon på OsloMet. Tema for undervisningen var religion- og kultursensitivitet i møte med minoritetsfamilier.

Rania peker på at det viktig med en viss forståelse for den doble minoritetsutfordringen mange familier opplever i møte med helse- og omsorgstjenester. Det kan være språkbarrierer der språkutfordringer gir begrenset tilgang til informasjon, diskriminering og lite kjennskap til det norske helsevesenet. Samtidig er det mangelfull kompetanse i hjelpeapparatet på sammensetningen funksjonshindringer og minoritetsbakgrunn

Erfaringer viser også at minoritetsperspektivet er vanskelig å møte i saker som omhandler familier som har alvorlig syke barn. Et eksempel er forståelsen av sorg og sorgprosesser fra et minoritetsperspektiv. Sorg er ikke en lineær prosess, og den har mange ansikter. Familier med minoritetsbakgrunn kan oppleve sorg og kriser forskjellig basert på kulturelle verdier og tradisjoner. Kulturelle og religiøse normer påvirker også hvordan sorg uttrykkes og oppleves. 

Det er viktig å tilpasse kommunikasjonen og bruke tolk der det er nødvendig.

Løvemammaene har siden oppstart i 2019 hatt et særlig fokus på minoritetsperspektivet i alt arbeid; både interessepolitisk, gjennom prosjekter og i hjelpetjenesten, samt i mye av undervisnings- og foredragsvirksomhet. Dette vil vi fortsette med i tiden fremover.

Søk