Søk
Lukk denne søkeboksen.

Fagdag om barn for sykepleiestudenter

NSF Student og Løvemammaene har gjennom godt samarbeid og dialog med utdanningsinstitusjoner i Oslo-området, planlagt og utviklet en egen fagdag om barn for sykepleiestudenter. Dette har vi sett veldig frem til å gjennomføre!

Fagdagen tar for seg nyfødtintensiv, foreldreperspektivet (å være pårørende til sykt barn), tvangsbruk mot barn i helsevesenet, barn (herunder søsken) som pårørende, og barnepalliasjon.

Formålet er å gi studentene et godt, nært og viktig innblikk i en pasientgruppe de med sikkerhet vil møte på i arbeidslivet, men som det dessverre er alt for lite om gjennom studieløpet.

Fagdagen er gratis å delta på for studentene.

Første fagdag ble holdt på VID i Oslo 2. februar.

De neste fagdagene arrangeres 3. april på OsloMet og 8. april på VID i Oslo.

Målet er å kunne tilby disse fagdagene flere steder i landet etter hvert.

Vi takker for godt samarbeid med NSF Student så langt, og for at de prioriterer dette feltet.

Søk