Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foredrag for helsepersonell på NLSH Bodø

To tirsdager på rappen har Løvemammaene deltatt på fagdager på Nordlandssykehuset i Bodø. Deltakerne har vært helsepersonell tilknyttet barneavdelingen og nyfødtintensivavdelingen, og bestillingen har vært å snakke om barnepalliasjonslivet.

Det var medlem i Bære sammen-prosjektet vårt, Janne Fjelde Thu, og styreleder Bettina Lindgren som holdt to to timers lange foredrag på vegne av Løvemammaene disse dagene.

De snakket om pårørendeperspektivet, den hvite sorgen, ventesorgen, de unødvendige kampene mot kommunen, søsken som pårørende, hvordan balansere hverdagen, om å leve med frykt og samtidig leve i nuet, og se muligheter der andre ser begrensninger. Janne fortalte også om den siste tiden med Lucas, som døde på sykehuset for snart 2 år siden, om behovet for sorgstøtte til hele familien, og om alt hun skulle ønske hun visste og ble forberedt på i tiden før og etter han døde.

Under den siste av de fagdagene ble alle overrasket med besøk av Sykehusklovnene som rett og slett tok over foredraget i noen minutter, noe som skapte liv og røre i aulaen!

Løvemammaene takker så mye for invitasjonen og setter stor pris på muligheten til å formidle våre erfaringer med lydhøre ansatte.

Søk