Søk
Lukk denne søkeboksen.

Søsken som pårørende i fokus på SUS

Løvemammaene ble invitert til å holde foredrag om søsken som pårørende og barn som har mistet søsken etter langvarig sykdom på fagdag for ansatte ved Stavanger Universitetssykehus.

Det var medlem i Bære sammen, Janne Fjelde Thu, og styreleder Bettina Lindgren som deltok på vegne av Løvemammaene denne dagen, gjennom barnepalliasjonsprosjektet vårt Bære sammen.

Janne og Bettina delte både personlige erfaringer, tanker og ønsker fra helsepersonell i møte med søsken som er pårørende, samt perspektiver og momenter i en svært annerledes og krevende hverdag som er viktige for helsepersonell å kjenne til i møte med løvefamilier. De snakket om alt fra dårlig samvittighet, søskens følelsesspekter og viktigheten av «førstehjelp» til familiene først. For uten gode og trygge tjenester rundt det syke barnet i hjemmet, så vil all annen hjelp til søsken uansett ha liten effekt.

Avslutningsvis delte Janne rørende og sterkt fra den terminale fasen og den gode ivaretakelsen på sykehuset i Lucas’ siste dager, og tiden som ventet dem etterpå. Janne løftet behov fra hjelpeapparatet i møte med søsken når livstruende/livsforkortende sykdom er et faktum, og at mange foreldre kan være usikre på hvor lite eller mye søskeninkludering de skal legge tilrette for både i forbindelse med tiden rundt døden og tiden etterpå. Her er det viktig at barnepalliative team kobles på for veiledning og støtte så tidlig som mulig.

Søsken som pårørende er et viktig tema og fagområde, og Løvemammaene setter stor pris på at SUS også inkluderer pårørendeperspektivet når de gjennomfører fagdager for sine ansatte. Vi takker for at vi fikk komme! Dette foredraget skal Løvemammaene holde på fire fagdager i løpet av oktober/november, noe vi ser veldig frem til.

Ønsker din arbeidsplass også foredrag fra Løvemammaene? Les mer her.

Søk