Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foreldreperspektivet – å ha barn i avlastningsbolig

Anne Kristine Risvand Myrseth i Bære Sammen sin prosjektgruppe i Løvemammaene var så heldig å bli invitert til å holde foredrag for alle ansatte på avlastningsboligene i Tønsberg kommune denne torsdagen. Temaet for foredraget var foreldreperspektivet i det å ha barn i avlastning, og om tanker og erfaringer fra foreldreperspektivet. 

Anne Kristine fortalte litt om livet med sin sønn som døde hjemme i Lommedalen før han fylte 13 år. Hvordan kroppen ble påvirket, både fysisk og psykisk, av den store meromsorgen og merbelastningen som varte over mange år. I foredraget fokuserte hun på hvor viktig det er å bli møtt med gjensidig tillit og empatisk kommunikasjon, samt viktigheten av at dette er noe det jobbes aktivt med. Blir tillit først brutt, er det svært vanskelig å bygge den opp igjen. 

Anne Kristine delte gode og mindre gode erfaringer fra å ha barn i avlastningsbolig, og om betydningen av at avvik håndteres på en trygg og tillitsfull måte. 

Det ble i starten og i slutten av foredraget gitt en stor takk til de ansatte i avlastningssystemet, for den utrolig viktige jobben de gjør, og hvilken forskjell de utgjør for mange familier. 

Det var samlet en stor gjeng på Villa Møllebakken midt i Tønsberg sentrum. De ga gode tilbakemeldinger på foredraget, som hadde både berørt de  og gitt de noe å tenke på. 

Bære sammen takker for at vi fikk komme.  

Søk