ምድላይ
ነዚ ናይ ምድላይ ሳጹን ዕጸዎ።

እዋናዊ ኩነታት

እዋናዊ ኩነታት, ብሓባር ተሰከምዎ።, ናይ ህጻናት ምሕዋይ, ንህጻናት ዝምችእ ሆስፒታል, ምስ ዝሓመመ ቆልዓ ህይወት, እቲ ስፔሻሊስት ኣገልግሎት ጥዕና, ስራሕና

ምስ PALBU Vestre Viken HF Drammen hospital ኣብ ዝገበርዎ ኣኼባ ብሓባር ተጻወሩ 

10 ግንቦት 2024

እዋናዊ ኩነታት, ብሓባር ተሰከምዎ።, ናይ ህጻናት ምሕዋይ, ሞያዊ መዓልቲ, ኣስተምህሮ, ናይ ኮሙን ኣገልግሎት, ምስ ዝሓመመ ቆልዓ ህይወት, ኣሕዋት ከም ቀረባ ዘመድ, ስራሕና

ኣብ ውቅብቲ ኖርድላንድ ብሓባር ተጻወሩ  

26 ሚያዝያ 2024

እዋናዊ ኩነታት, ኣኼባ ወለዲ, ዞባዊ ጋንታታት, ስራሕና

ኣኼባ ወለዲ ኣብ Ålesund and Molde

25 ሚያዝያ 2024

እዋናዊ ኩነታት, ብሓባር ተሰከምዎ።, ኣተሓባባሪ ህጻናት, ኣስተምህሮ, ምስ ዝሓመመ ቆልዓ ህይወት, እቲ ስፔሻሊስት ኣገልግሎት ጥዕና, ስራሕና

ኣስተምህሮ ንተማሃሮ ኣብ መስመር ማሕበር FRESK ኣብ NTNU Campus Gjøvik  

19 ሚያዝያ 2024

እዋናዊ ኩነታት, ምስማዕ, እታው, ተገዳስነት ፖለቲካዊ ስራሕ, ናይ ኮሙን ኣገልግሎት, ምስ ዝሓመመ ቆልዓ ህይወት, ዞባዊ ጋንታታት, ኣሕዋት ከም ቀረባ ዘመድ, ስራሕና

ኣብ ትልሚ ምክልኻል ሸለልትነትን ናይ ባህሪ ጸገማትን ናይ ምምኽኻር እታው

19 ሚያዝያ 2024

እዋናዊ ኩነታት, ሞያዊ መዓልቲ, ኣስተምህሮ, እቲ ስፔሻሊስት ኣገልግሎት ጥዕና, ኣብ ልዕሊ ህጻናት ብግዴታ ምጥቃም

ኣብ ሆስፒታል ቤሩም ብዛዕባ ምጥቃም ምግዳድ ዝምልከት ኣስተምህሮ

18 ሚያዝያ 2024

እዋናዊ ኩነታት, ትርፊ ግዜን ባህልን, ተገዳስነት ፖለቲካዊ ስራሕ, ምስኡ ዝኸይድ ምስክር ወረቐት, ዞባዊ ጋንታታት, ስራሕና

ኣብ ኮሙን ሓድሰል ኣብ ናይ ብጻይ ምስክር ወረቐት ዕድመ ገደብ የለን

17 ሚያዝያ 2024

እዋናዊ ኩነታት, ንህጻናት ዝምችእ ሆስፒታል, ሞያዊ መዓልቲ, ኣስተምህሮ, ምስ ዝሓመመ ቆልዓ ህይወት, እቲ ስፔሻሊስት ኣገልግሎት ጥዕና, ስራሕና

መዓልቲ ባዮኢንጅነሪንግ 2024

15 ሚያዝያ 2024

እዋናዊ ኩነታት, ብሓባር ተሰከምዎ።, ናይ ህጻናት ምሕዋይ, ሞያዊ መዓልቲ, ኣስተምህሮ, እቲ ናይ ሓገዝ ኣገልግሎት, ምስ ዝሓመመ ቆልዓ ህይወት, ናይ ውሑዳት ኣረኣእያ, እቲ ስፔሻሊስት ኣገልግሎት ጥዕና, ስራሕና

ኣስተምህሮ ብዛዕባ ባህላዊ ተነቃፍነትን ምሕዋይን። 

11 ሚያዝያ 2024

እዋናዊ ኩነታት, ቅልል ምባል, ብሓባር ተሰከምዎ።, ናይ ህጻናት ምሕዋይ, ንህጻናት ዝምችእ ሆስፒታል, ሞያዊ መዓልቲ, ኣስተምህሮ, ምስ ዝሓመመ ቆልዓ ህይወት, ናይ ውሑዳት ኣረኣእያ, ኣሕዋት ከም ቀረባ ዘመድ, እቲ ስፔሻሊስት ኣገልግሎት ጥዕና, ስራሕና

ኣስተምህሮ ኣብ ሰሜን ኖርወይ

9 ሚያዝያ 2024

እዋናዊ ኩነታት, ንህጻናት ዝምችእ ሆስፒታል, ምስማዕ, እታው, ተገዳስነት ፖለቲካዊ ስራሕ, ምስ ዝሓመመ ቆልዓ ህይወት, ኣሕዋት ከም ቀረባ ዘመድ, እቲ ስፔሻሊስት ኣገልግሎት ጥዕና, መጓዓዝያ, ስራሕና

ኣብ ደንቢ ጉዕዞ ሕሙማት ለውጢ ብዝምልከት ናይ ምምኽኻር እታው

7 ሚያዝያ 2024

እዋናዊ ኩነታት, ምስማዕ, እታው, ተገዳስነት ፖለቲካዊ ስራሕ, ዞባዊ ጋንታታት, እቲ ስፔሻሊስት ኣገልግሎት ጥዕና, ስራሕና

ኣብ ክሊኒክ ኣልታ ንዝወሃብ ኣገልግሎት ምጉዳል ብዝምልከት ናይ ምምኽኻር እታው

1 ሚያዝያ 2024

እዋናዊ ኩነታት, ብሓባር ተሰከምዎ።, ናይ ህጻናት ምሕዋይ, ሞያዊ መዓልቲ, ኣስተምህሮ, መጽናዕትን መጽናዕትን, ምስ ዝሓመመ ቆልዓ ህይወት, ስራሕና

ኣስተምህሮ ኣብ ቦዶ

20 መጋቢት 2024 ዓ.ም

እዋናዊ ኩነታት, BUP, እቲ ናይ ሓገዝ ኣገልግሎት, ተገዳስነት ፖለቲካዊ ስራሕ, ምስ ዝሓመመ ቆልዓ ህይወት, NAV, እቲ ናይ ክንክን ኣበል ስጉምቲ, እቲ ስፔሻሊስት ኣገልግሎት ጥዕና, ጥቕምን ረብሓን, ስራሕና

ሓድሽ ደብዳበ ናብ ሆስፒታል ሶርላንደት ብዛዕባ ኣበል ነርስን ምስክር ወረቐት ሓኪምን ዝምልከት

15 መጋቢት 2024 ዓ.ም

እዋናዊ ኩነታት, ብሓባር ተሰከምዎ።, ናይ ህጻናት ምሕዋይ, ተገዳስነት ፖለቲካዊ ስራሕ, ምስ ዝሓመመ ቆልዓ ህይወት, ጸጋታት ሰባት ኣብ Løvemammaene, ኣሕዋት ከም ቀረባ ዘመድ, እቲ ስፔሻሊስት ኣገልግሎት ጥዕና, ስራሕና

ኣኼባ ብዛዕባ ኣምቡላንሳዊ መሕወዪ ጋንታታት

14 መጋቢት 2024 ዓ.ም

እዋናዊ ኩነታት, ብሓባር ተሰከምዎ።, ናይ ህጻናት ምሕዋይ, ኣስተምህሮ, መጽናዕትን መጽናዕትን, እቲ ናይ ሓገዝ ኣገልግሎት, ናይ ውሑዳት ኣረኣእያ, ስራሕና

ምስ ውሑዳት ስድራቤታት ኣብ ዝግበር ርክብ ባህላዊ ተሃዋስነት

14 መጋቢት 2024 ዓ.ም

እዋናዊ ኩነታት, ብሓባር ተሰከምዎ።, ናይ ህጻናት ምሕዋይ, እቲ ናይ ሓገዝ ኣገልግሎት, ናይ ኮሙን ኣገልግሎት, ማዕርነት, ምስ ዝሓመመ ቆልዓ ህይወት, ኣሕዋት ከም ቀረባ ዘመድ, እቲ ስፔሻሊስት ኣገልግሎት ጥዕና, ስራሕና

ኣብ ኦስሎ ብዛዕባ ኣምቡላንሳዊ መሕወዪ ጋንታታት ኣብ ዝግበር ኣኼባ ኣኪብካ ምኻድ

14 መጋቢት 2024 ዓ.ም

እዋናዊ ኩነታት, ቅልል ምባል, ኣስተምህሮ, መጽናዕትን መጽናዕትን, ምስ ዝሓመመ ቆልዓ ህይወት, ጸጋታት ሰባት ኣብ Løvemammaene, ስራሕና

ተመኩሮታት ወለዲ ኣብ Høgskolen i Innlandet, Campus Elverum

8 መጋቢት 2024 ዓ.ም

እዋናዊ ኩነታት, ንህጻናት ዝምችእ ሆስፒታል, ትርፊ ግዜን ባህልን, ተገዳስነት ፖለቲካዊ ስራሕ, ምስ ዝሓመመ ቆልዓ ህይወት, ጸጋታት ሰባት ኣብ Løvemammaene, እቲ ስፔሻሊስት ኣገልግሎት ጥዕና, ስራሕና

ምስ ፖሊፎን ብዛዕባ ሙዚቃዊ ፍወሳ ምርኻብ

7 መጋቢት 2024 ዓ.ም

እዋናዊ ኩነታት, ስራሕና

ናይ ነርሲንግ ኣበል፣ BUPን ናይ ዶክተር ምስክር ወረቐትን

1 መጋቢት 2024 ዓ.ም

እዋናዊ ኩነታት, ናይ ህጻናት ምሕዋይ, ንህጻናት ዝምችእ ሆስፒታል, ሞያዊ መዓልቲ, ኣስተምህሮ, መጽናዕትን መጽናዕትን, ምስ ዝሓመመ ቆልዓ ህይወት, እቲ ስፔሻሊስት ኣገልግሎት ጥዕና, ስራሕና

ኣስተምህሮ ንተማሃሮ ማስተርስ ብናይ ህጻናት ነርሲንግ ኣብ ኦስሎሜት።

27 ለካቲት 2024

እዋናዊ ኩነታት, ተገዳስነት ፖለቲካዊ ስራሕ, ማዕርነት, ምስ ዝሓመመ ቆልዓ ህይወት, እቲ ናይ ክንክን ኣበል ስጉምቲ, ጥቕምን ረብሓን, ስራሕና

ደብዳቤ ብዛዕባ "ዝያዳ ለጋስ መደብ ኣበል ክንክን"።

19 ለካቲት 2024 ዓ.ም

እዋናዊ ኩነታት, ምስማዕ, እታው, ተገዳስነት ፖለቲካዊ ስራሕ, ናይ ኮሙን ኣገልግሎት, ማዕርነት, ምስ ዝሓመመ ቆልዓ ህይወት, ስራሕና

ናይ ምምኽኻር እታው ኣብ ስትራተጂ ፖሊፎን።

19 ለካቲት 2024 ዓ.ም

እዋናዊ ኩነታት, ምስማዕ, እታው, ተገዳስነት ፖለቲካዊ ስራሕ, ምስ ዝሓመመ ቆልዓ ህይወት, እቲ ስፔሻሊስት ኣገልግሎት ጥዕና, ስራሕና

ናይ ምምኽኻር እታው - ብሃገራዊ መድሕን ዝምወሉ መድሃኒታት ዝቐርብ ጨረታ

15 ለካቲት 2024

እዋናዊ ኩነታት, ኣስተምህሮ, ምስ ዝሓመመ ቆልዓ ህይወት, ስራሕና

ኣስተምህሮ ንተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኖርድ

9 ለካቲት 2024

እዋናዊ ኩነታት, ብሓባር ተሰከምዎ።, ናይ ህጻናት ምሕዋይ, ኣስተምህሮ, እቲ ናይ ሓገዝ ኣገልግሎት, ምስ ዝሓመመ ቆልዓ ህይወት, ስራሕና

ብድምር 2.4 ሚልዮን ክሮነር ንበረ ሳመን!

8 ለካቲት 2024

እዋናዊ ኩነታት, ኣስተምህሮ, ምስ ዝሓመመ ቆልዓ ህይወት, ኣሕዋት ከም ቀረባ ዘመድ, እቲ ስፔሻሊስት ኣገልግሎት ጥዕና, ስራሕና

ኣስተምህሮ ንተማሃሮ

8 ለካቲት 2024

እዋናዊ ኩነታት, ስራሕና

ኣዴታት ኣንበሳ ኣብ ምርምርን ምልመላን ንፕሮጀክትታት

6 ለካቲት 2024

እዋናዊ ኩነታት, ብሓባር ተሰከምዎ።, ናይ ህጻናት ምሕዋይ, ንህጻናት ዝምችእ ሆስፒታል, ሞያዊ መዓልቲ, ኣስተምህሮ, ምስ ዝሓመመ ቆልዓ ህይወት, ኣሕዋት ከም ቀረባ ዘመድ, እቲ ስፔሻሊስት ኣገልግሎት ጥዕና, ስራሕና

ሞያዊ መዓልቲ ብዛዕባ ህጻናት ንተማሃሮ ነርሲንግ

2 ለካቲት 2024

እዋናዊ ኩነታት, ብሓባር ተሰከምዎ።, ናይ ህጻናት ምሕዋይ, ሞያዊ መዓልቲ, ኣስተምህሮ, ማዕርነት, ምስ ዝሓመመ ቆልዓ ህይወት, ስራሕና

ኣብ መሕወዪ ህጻናት ዝግበር ዕላል ዝምልከት ኣስተምህሮ 

2 ለካቲት 2024

ምድላይ