ምድላይ
ነዚ ናይ ምድላይ ሳጹን ዕጸዎ።

ደግፉና

ብዙሓት ካባኻትኩም ከመይ ጌርኩም ክትድግፉና ትኽእሉ ኢኹም ኢልኩም ትሓስቡ እሞ ብሓቂ ነመስግኖ። ርጉእ መንግስታዊ ምወላ ኣብ ዘይብሉ እዋን፡ ኣብ ህያባት፡ እኽብካባት፡ እቲ ግራስሮታንደለን፡ ካብ ንግድን ብሕታውያንን ውልቀሰባት፡ ከምኡ’ውን ኣባላት ዝመጽእ ደገፍ ንጽጋዕ ኢና። ንኹሉ ኣበርክቶታት ንምእማኑ ዘጸግም ምስጋና ክንህቦ ኢና!

ገንዘባዊ ህያብ ሃቡ።

ኣዴታት ኣንበሳ - ቀንዲ ትካል፤ Vipps: 559990 ቁጽሪ ሕሳብ: 1080 44 63564
ፕሮጀክት ምሕዋይ ህጻናትና ብሓባር ምሓዝ፤
ቪፕስ፡ 709418
ኣገልግሎት ሓገዝ ኣዴታት ኣንበሳ፤ ቪፕስ፡ 709419
ኣብ ፌስቡክ ናይ ልደት ምትእኽኻብ ገንዘብ ጀምር

ክልላዊ ጋንታ ኣዴታት ኣንበሳ

እተን ኣንበሳ ኣዴታት ሰሜን፤
ቪፕስ፡ 783095
ቁጽሪ ሕሳብ፡ 1080 56 97712
 
እተን ኣንስቲ ኣናብስ ማእከላይ፤
ቪፕስ፡ 783094

ቁጽሪ ሕሳብ፡ 1080 56 97720

እተን ኣንስቲ ኣናብስ ምዕራብ፤
ቪፕስ፡ 783093
ቁጽሪ ሕሳብ፡ 1080 56 97739

እተን ኣንስቲ ኣናብስ ምብራቕ፤
ቪፕስ፡ 783096
ቁጽሪ ሕሳብ፡ 1080 56 97747

እተን ኣንስቲ ኣናብስ ደቡብ፤
ቪፕስ፡ 860236
ቁጽሪ ሕሳብ፡ 1080 61 92797

ንኩባንያታት ዝኸውን ምዃኑ’ዩ።

ካብ ንግዲ ዝመጽእ ደገፍ ንዓና ንምእማኑ ዘጸግም ኣገዳሲ እዩ!
 
እቲ ኣምር ልዮ ዓርከይ ማለት እተን ኩባንያታት ለውጢ ንምምጻእን ማሕበራዊ ፕሮፋይለን ንምሕያልን ዝህብኦ ዕድል እዩ፣ ንስራሕ ሎቨማማነ ንሕማምን ተግባራዊ ፍልልይን ዘለዎም ህጻናትን መንእሰያትን - ከምኡ’ውን ንስድራቤቶም ብምድጋፍ። 
 
ብሓደ ግዜ፡ ወይ ወርሓዊ፡ ፍርቂ ዓመት ወይ ዓመታዊ ገንዘብ ክትድግፈና ይከኣል እዩ። 
 
ኩሉ ኣበርክቶ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ!
 
ትካልኩም ክመርጸና ተስፋ ንገብር።

ርክብ ካብ ኣገልግሎት ሓገዝ

እዚ ኣገልግሎት ኣባልነት ይሓትት። ብዛዕባ ዝያዳ ኣንብብ ኣባልነት.

ጽሑፍ

ምድላይ