Søk
Lukk denne søkeboksen.

Støttekontakt

Har barnet ditt behov for en som kan hjelpe han/henne eller være med for å ha en aktiv og meningsfull fritid så kan støttekontakt være en god tjeneste. 

Støttekontakten kan for eksempel komme på besøk hjemme, bli med på kafé, kino, idrettstilstelninger eller andre sosiale aktiviteter.

Hvem kan få støttekontakt?

Barn (og voksne) som har behov for hjelp, for eksempel på grunn av 

  • somatisk (kroppslig) eller psykisk sykdom
  • skade eller lidelse
  • sosiale problemer, eller 
  • funksjonsvariasjon

kan ha rett på støttekontakt. Alle kommuner har en plikt til å ha en støttekontaktordning. 

Det er gratis å motta støttekontakt, men du må selv regne med å dekke barnets utgifter mens han/hun er sammen med støttekontakten, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.

Hvem er støttekontakten?

De som tar oppdrag som støttekontakt er ofte ganske unge. Det stilles ingen krav til utdanning eller erfaring. Løvemammaene vil anbefale støttekontakt som en god ordning dersom barnet ikke har store behov, medisinsk eller reguleringsbehov som krever lang opplæring og stort ansvar og følge opp. 

Støttekontakt er en av tjenestene man har rett til å få organisert gjennom BPA ordning dersom behovet til sammen med andre tjenester overstiger antall timer som gjør at rettigheten trer inn. 

Hvordan søke om støttekontakt:

Hvis du mener barnet ditt har behov for støttekontakt, kan du søke denne tjenesten hos kommunen dere bor i. Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) enten du får innvilget støttekontakt eller ikke. Hvis du får avslag på søknaden din, skal dette også begrunnes i vedtaket. Du skal også få informasjon om hvordan du klager, samt klagefrist.

Se også klage på vedtak.

Søk