Søk
Lukk denne søkeboksen.

Opplæringspenger

Opplæring kurs omsorg

Opplæringspenger er en stønad fra NAV som du kan ha rett på hvis du er borte fra jobb for å få nødvendig opplæring for et barn, eller en voksen, med funksjonsvariasjon eller en langvarig sykdom. Eksempler på dette kan være kurs på Frambu eller behandlingsreiser i utlandet.

Vilkår for å få opplæringspenger

 • Personens funksjonsvariasjon/sykdom varer i mer enn 1 år (det regnes et år fram fra det tidspunktet sykdommen ble konstatert).
 • Opplæringen er nødvendig for at du skal kunne ta deg av personen.
 • Du får opplæring ved en godkjent helseinstitusjon, eller har deltatt på foreldrekurs ved et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter.
 • Opplæringen må vare minst 20 % av en uke, for eksempel en hel dag eller to halve. Reisetiden kan regnes med.
 • Du har minst 20 % fravær fra arbeidstiden din.
 • Du har vært i jobb i minst 4 uker umiddelbart før perioden med opplæringspenger starter. Likestilt med jobb er dagpenger, sykepenger, omsorgspenger, svangerskapspenger, foreldrepenger eller pleiepenger.
 • Du har en årsinntekt på minimum halvparten av folketrygdens grunnbeløp.

Med godkjent helseinstitusjon/spesialpedagogisk kompetansesenter menes et sted som vanligvis tilbyr heldøgnsopphold, og tjenester fra flere typer helsepersonell og behandlingstilbud, f.eks. sykehus, opptreningsinstitusjoner og lignende, f.eks. Geilomo barnesykehus eller Statped.

Kurs/opplæring i regi av brukerorganisasjoner eller lignende er ikke godkjent, f.eks. gjelder dette kurs fra NAV hjelpemiddelsentral og Bufetat.

Hvis du har vært midlertidig ute av jobb i mindre enn 4 uker, vil NAV vurdere om du kan ha rett til opplæringspenger likevel. Det er mer informasjon på nav.no om det å være midlertidig ute av jobb.

Hvem kan få opplæringspenger?

Foreldre, steforeldre og fosterforeldre som oppfyller vilkårene ovenfor.

Også andre personer som har en klar rolle i omsorgen rundt barnet ha rett til opplæringspenger. Dette kan f.eks. være besteforeldre og andre nære omsorgspersoner.

Flere omsorgspersoner kan få opplæringspenger samtidig når det er nødvendig for å kunne ta seg av barnet.

Hvis barnet bor i egen bolig eller i institusjon, vil du som hovedregel ikke ha rett til opplæringspenger.

Støttekontakter, avlastningshjem eller profesjonelle har ikke rett til opplæringspenger, og det gis ikke opplæringspenger til å lære opp ansatte rundt barnet.

Søknad

Søken er på papirskjema enn så lenge, og skjemaet finner du her. Skjemaet har felter som må fylles ut og signeres av en lege på den helseinstitusjonen/kompetansesenteret som er ansvarlig for opplæringen.

Husk at arbeidsgiver må sende inntektsmelding til NAV.

Søknaden kan sendes inn på etterskudd også, men senest innen 3 måneder!

Greit å vite

 • Det er ingen tidsbegrensning på opplæringspenger, så lenge vilkårene er oppfylt.
 • Opplæringspengene gis bare for den tiden du faktisk får opplæring, ikke for hjemmelekser, praktiske øvelser utenom kursene eller lignende.
 • NAV har en egen oversikt over utbetalingsdatoer for ulike trygdeytelser og stønader, som du kan se her.
 • Fosterhjemsgodtgjørelse og omsorgsstønad kan påvirke beregningen og utbetalingen av opplæringspengene, derfor må du informere NAV hvis du mottar dette.
 • Du skatter på opplæringspenger.
 • Du må også gi beskjed til NAV hvis du skal ta ut ferie.
 • Opplæringspenger gir rett til feriepenger. Feriepengene utgjør 10,2 % av de 12 første ukene, og blir utbetalt i mai året etter at feriepengene er opptjent.
 • Hvis du reiser utenfor EU/EØS, kan du motta opplæringspenger i opptil 8 uker i løpet av en 12 måneder lang periode. Du må gi beskjed til NAV hvis du skal reise utenfor EU/EØS.
 • Hvis du skal reise innenfor EU/EØS trenger du ikke å gi beskjed til NAV.

Lovverk og retningslinjer

Rundskriv

Folketrygden

nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen
Søk