Søk
Lukk denne søkeboksen.

Ortopediteknikk

Ortopediteknikk er et tverrprofesjonelt fagområde som omfatter alt som inngår i utvikling, tjeneste og leveranse av ortopediske hjelpemidler.

Ortopediske hjelpemidler er definert i to hovedgrupper

  • Proteser – definert som ortopediske hjelpemidler som har til hensikt å erstatte manglende kroppsdel.
  • Ortoser (inkl. ortopedisk fottøy) – definert som ortopediske hjelpemidler som har til hensikt å korrigere eller bevare kroppsstruktur eller funksjon.

Assisterende teknologi refererer til et bredt spekter av hjelpemidler, tjenester, strategier og praksis for å løse problemer for mennesker med funksjonsvariasjon. Ortopediske hjelpemidler omfattes av dette begrepet.

For barn med fysiske plager som f.eks. kroppslige skjevstillinger, hypermobile ledd eller kroppsdel med nedsatt funksjon, henviser barnets lege til en leverandør av ortopediske hjelpemidler for videre utredning og oppfølging. 

Hva, hvem og hvordan få støtte?

Trykk her for oversikt over hva du kan få i støtte til ortopediske hjelpemidler, hvem som kan få det og hvordan man søker om støtte.

Trykk her for oversikt over leverandører av ortopediske hjelpemidler som NAV har rammeavtale med i Norge.

Greit å vite

  • Pasientreiser dekker ikke reise til ortopedisk verksted. Refusjon for transport må søkes gjennom NAV.
  • Det finnes flere store ortopeditekniske verksteder i Norge, som f.eks. TOV og Sophies Minde, som har spesialkompetanse på ortopediske hjelpemidler. For noen barn kan det være hensiktsmessig å få vurdering og utredning hos disse. Dette må dere snakke med oppfølgende lege om.

Lovverk

Forskrift

Rundskriv

Vedlegg ang. spesialfottøy

Søk