Ortoser Proteser ortopedisk verksted

ORTOPEDITEKNIKK

Ortopediteknikk er et tverrprofesjonelt fagområde som omfatter alt som inngår i utvikling, tjeneste og leveranse av ortopediske hjelpemidler.

Ortopediske hjelpemidler er definert i to hovedgrupper:

  • –  Proteser – definert som ortopediske hjelpemidler som har til hensikt å erstatte manglende kroppsdel.
  • –  Ortoser (inkl. ortopedisk fottøy) – definert som ortopediske hjelpemidler som har til hensikt å korrigere eller bevare kroppsstruktur eller funksjon.

Assisterende teknologi refererer til et bredt spekter av hjelpemidler, tjenester, strategier og praksis for å løse problemer for mennesker med funksjonshemming. Ortopediske hjelpemidler omfattes av dette begrepet.

For barn med fysiske plager som for eksempel kroppslige skjevstillinger, hypermobile ledd eller manglende/funksjonsnedsatt kroppsdel, henviser barnets lege til en leverandør av ortopediske hjelpemidler for videre utredning og oppfølging. 

Trykk her for oversikt over hva du kan få i støtte til ortopediske hjelpemidler, hvem som kan få det og hvordan man søker om støtte.

Trykk her for oversikt over leverandører av ortopediske hjelpemidler som NAV har rammeavtale med i Norge.

Greit å vite:

  • Pasientreiser dekker ikke reise til ortopedisk verksted. Refusjon for transport må søkes gjennom NAV.
  • Det finnes flere store ortopeditekniske verksted i Norge, som f.eks. TOV og Sophies Minde, som har spesialkompetanse på ortopediske hjelpemidler. For noen barn kan det være hensiktsmessig å få vurdering og utredning hos disse. Dette må dere snakke med oppfølgende lege om.

Lovverk:

Forskrift

Rundskriv

Vedlegg ang. spesialfottøy

Scroll to Top