Briller Stønad #labarnase

BRILLESTØTTE

Personer med noen øyetilstander eller alvorlig sykdom/lidelse som går utover synet kan få støtte til briller eller kontaktlinser. I tillegg kan personer som har økt risiko for å utvikle amblyopi, eller som har utviklet amblyopi, søke om briller/kontaktlinser til forebygging eller behandling.

Les mer om amblyopi her: https://nhi.no/sykdommer/barn/oye/synssvakhet-hos-smabarn-amblyopi/

Les mer om brillestøtte fra Nav her: https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hva-har-du-vansker-med/briller-og-kontaktlinser

Hvordan få henvisning til øyelege ved mistanke om barn med nedsatt syn?

Om du mistenker at barnet ditt har nedsatt syn og/eller amblyopi/skjeling, ta kontakt med helsesykepleier på helsestasjonen, barnets lege eller optiker. De kan sende en henvisning til spesialist. Spesialisten stiller som regel diagnosen og har ansvaret for medisinsk behandling. Barn under 16 år og pasienter med frikort betaler ikke egenandel ved vanlige konsultasjoner. 

Hvordan søke om støtte?

Spesialist/øyelege sender med deg papirer som dokumenterer tilstanden (om tilstanden påvises) etter konsultasjonen. Disse papirene må du ta med deg til brillebutikken hvor de hjelper dere med å finne riktige innfatninger og glass. Du må dermed betale hele eller deler av beløpet i butikken, og butikken sender av gårde søknad og dokumentasjonen fra øyelegen til Nav. Dermed vil du få refusjon utbetalt fra Nav når søknaden er ferdig behandlet og innvilget.

Hvor mye kan dekkes av staten?

Briller til behandling og/eller forebygging av amblyopiSatsene gjelder fra 1. mars 2020.
Briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi – Sats 1        1200 kr inkludert innfatning
Briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi – Sats 2       2400 kr inkludert innfatning 

Om barnet får sats 1 eller sats 2 avhenger av alvorlighetsgrad (fastsatt av øyelege)

Greit å vite

  1. Har barnet ditt en varig synsnedsettelse kan det ha rett til hjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen i dagliglivet. Trykk her for oversikt over andre hjelpemidler enn briller.
  1. Får du valget om å velge mellom tykke eller tynne glass (tynne er dyrere), så anbefaler vi å velge tynne om det lar seg gjøre. Veldig tykke glass vil ofte føre til tunge briller som lett faller ned på små barneneser og skaper ubehag under lek og læring.
  1. Om vi skal anbefale de letteste og mest slitesterke brillene for barn så må det bli fra barnekolleksjonen til Lindberg. Innfatningen er laget av titan, er fleksible og kan bøyes mye uten å brekke og er superlette. Uten tvil en brille som er laget for aktive (uforsiktige) barn som trenger robuste briller. Men OBS, de er (dessverre) også en av de dyreste innfatningene for barn.

Løvemammaenes brillekomité:

Regjeringen innførte faste satser for brillestøtte til barn fra 1. mars 2020 og dette er anslått å gi en innsparing på 122 millioner kroner per år. Løvemammaene har en egen komité som jobber for å reversere disse kuttene og samtidig gjeninnføre den tidligere ordningen som skapte økonomisk trygghet for familier med brillebarn. 

Tidligere ordning hadde en øvre beløpsgrense for støtte til brilleinnfatninger til barn på 475 kroner. Det var ingen øvre grense for støtte til brilleglass, som førte til at glassene ble dekket av staten. Dette ga barna en sjanse til å få de beste glassene, da foresatte ikke behøvde å bekymre seg for å måtte sette pris foran kvalitet. Dette var spesielt gunstig for barn med høy brillestyrke da det koster ekstra mye å få laget tynne glass med høyere styrker. 

Etter kuttene i mars 2020 er satsen for ordinære briller nå 1200 kroner, og for ekstra tilpassede briller 2400 kroner. Satsene gjelder utgifter til både glass og innfatning, resten må man dekke selv. Det betyr for eksempel at hvis et barn må ha briller med dyre glass og en lett og slitesterk innfatning, så ender man fort opp i summer som 8-10 000 kr per brille. Når da kun 2400 kr (eller 1200 kr) dekkes av staten, sitter familien igjen med en stor utgift, som mange rett og slett ikke har råd til. Faren er da at familier blir tvunget til å velge dårligere, tykkere glass og en innfatning som egentlig ikke passer til barnets bruk, kun for å spare penger. Dette går direkte utover barnet, som ikke får en brille som er god nok. 

Barn er aktive. Briller skrapes opp, knuser og knekker. Dette er en del av det å være barn og det er ufattelig synd at foreldre nå tvinges til å be barna være ekstra forsiktige så brillene ikke blir ødelagte under lek og utvikling. Om barnet uheldigvis ødelegger brillene kan dette føre til dårlig samvittighet fordi de vet at foreldrene ikke har råd til nye briller. Dette er med på å skape et sterkere klasseskille hvor kun de med god økonomi har råd til de beste brillene med de beste glassene. Vi i Løvemammaene kjemper i mot slike klasseskiller og mener at alle barn fortjener å se godt, uansett familieøkonomi. 

Løvemammaenes brillekomité skal kjempe med nebb og klør for at alle brillebarn skal få de brillene de fortjener og behøver! #labarnse

Les mer om Brillekomitéen vår her.

Rull til toppen